Zapojení RECETOXu do českého předsednictví v Radě EU

Šest měsíců. Tak dlouho stála Česká republika v čele Rady Evropské unie (CZ PRES). Historicky druhé české předsednictví s heslem "Evropa jako úkol" začalo 1. července a skončilo 31. prosince 2022. Česká republika v roli předsednické země čelila hned několika výzvám, a to válce na Ukrajině, energetické krizi či jednání o Zelené dohodě pro Evropu (EU Green Deal). Českému předsednictví pomohli i odborníci centra RECETOX. Aktivně se zapojovali do mezinárodních diskusí o environmentálních problémech současnosti.

25. 1. 2023 RECETOXPřírodovědecká fakulta

Bez popisku

hem českého předsednictví v Radě EU přispěli ke zviditelnění Česka nejen politici, ale také vědci z českých výzkumných institucí. Vědečtí pracovníci centra RECETOX pravidelně vystupovali na mezinárodních jednáních a sdíleli s politiky a dalšími vědeckými kolegy svou vědeckou expertízu. O zkušenosti centra RECETOX s financováním výzkumu na evropské a národní úrovni se podělila s evropskými ministry profesorka Jana Klánová, ředitelka centra RECETOX, na neformálním zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost v srpnu 2022. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Ministerstvem životního prostředí se centrum RECETOX aktivně zapojilo do organizace mezinárodního vědeckého sympozia pořádaného Masarykovou univerzitou pod patronací ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, a to v listopadu 2022 v Bruselu.

Odborníci z Národního centra pro toxické látky, které je součástí RECETOXu, se zapojili do jednání týkajících se EU chemické agendy a globální a regionální ochrany životního prostředí. Zapojení centra RECETOX do aktivit Ministerstva životního prostředí během předsednictví probíhalo na třech úrovních – pracovní, interní a jednání mimo EU.

Lukáš Pokorný k tomu dodává: "Z hlediska týmové spolupráce a času je nejnáročnější jednání na pracovní úrovni. Předsednický tým musí připravit poziční dokumenty, za kterými se skrývají desítky hodin práce. Musí sladit vstupy tak, aby byla pozice EU věcně správná a hlavně srozumitelná. Po jednání pak nastává čas vypořádat desítky komentářů, které se sejdou jak od členských států tak od Evropské komise."

Na pracovní úrovni centrum přispělo k přípravě jednání a podkladů pro pracovní skupiny Rady EU zabývající se mezinárodními otázkami životního prostředí (WP IEI) ve třech formacích: chemické látky a synergie, globální záležitosti a záležitosti regionální (WP IEI Chemicals/Synergie/Global/Regional issues). Zasedání WP IEI Chemicals/Synergies probíhala jednou měsíčně a odborníci z centra RECETOX se podíleli na přípravě podkladů pro mezinárodních jednání na globální úrovni, na nichž zástupci ČR koordinovali pozice EU a vystupovali jejím jménem. Jednalo se o tato jednání:

  • Čtvrté přípravné zasedání k budoucnosti celosvětového nakládání s chemickými látkami a odpady (IP4, Fourth meeting of the intersessional process considering the Strategic Approach and sound management of chemicals and waste beyond 2020) IP 4.1. v datech 29. 8. – 2. 9. 2022 a IP 4.2 v období 27.2. – 3. 3. 2023)
  • První a druhé zasedání Otevřené pracovní skupiny k panelu pro přenos vědeckých poznatků do rozhodování v oblasti nakládání s chemickými látkami a odpady (OEWG 1.1 - 6. 10. 2022 Nairobi a online, OEWG 1.2 30. 1. – 3. 2. 2023 v Bangkoku, Thajsko)

Experti RECETOXu na nich zajišťovali odborné vstupy týkající se nakládání s chemickými látkami a řídili jednání k dílčím agendám. V případě zasedání IP4 SAICM bylo hlavním cílem spojit připravované návrhy cílů, procesů a postupů do společného dokumentu a vytvořit tak finální návrh dlouhodobého rámce, který nastaví správné a odpovědné nakládání s chemickými látkami a odpady, po roce 2020 na celosvětové úrovni. RECETOX také na tomto zasedání vyjednával za EU ve formaci k tzv. implementačním nástrojům a institucionálnímu uspořádání budoucího rámce.

“Mít takové uspořádání na světové úrovni je opravdu důležité - připravovaný rámec pro chemické látky totiž alespoň pro 2/3 zemí světa bude představovat pevný bod, jak postupovat u chemických látek a odpadů. Některé státy mají zastaralou nebo dokonce žádnou legislativu, chybí jim instituce a i dostatek pravdivých informací. A tento nový rámec a jeho nástroje jim ale i nám pomůže dosáhnout lepší ochrany prostředí i zdraví svých obyvatel mnohem rychleji.”, říká Kateřina Šebková, ředitelka Národního centra pro toxické látky.

Finální znění mezinárodního rámce se bude schvalovat na pátém zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami ICCM5 v září 2023.

O celosvětových tématech, do nichž se RECETOX během českého předsednictví zapojil, najdete více v dalším připravovaném textu.

Bez popisku
Lukáš Pokorný (vlevo), Kateřina Šebková (uprostřed), Natálie Šelleová (vpravo)

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info