Datové služby

Facilita "Datové služby" je složena z pěti spolupracujících součástí. Skupiny Informační systémy a CERIT SC vytváří systém, prostředí a podporu pro fungování výzkumné infrastruktury RECETOX a výzkumných skupin centra, a zajišťují komplexní management výzkumných dat a jejich interoperabilitu. Současně také zajišťují přístup do databází a informačních systémů, jako je např. GENASIS, který umožňuje společnou analýzu a vizualizaci dat o kontaminaci prostředí různých poskytovatelů. Další tři části infrastruktury naproti tomu poskytují uživatelům specifické služby a biostatistické a bioinformatické analýzy dat z existujících databází, ale i z nových experimentů či vlastních dat uživatelů, a to buď odděleně nebo v návaznosti na další služby či výzkumné aktivity cesta. 

Facilita datové služby je složena z následujících jednotek:

  • Informační systémy
  • Biostatistika a analýza dat
  • Zpracování a analýza sekvenčních dat
  • Zpracování a analýza spektrometrických dat
  • CERIT SC

Infrastruktura poskytuje následující služby:

Informační systémy

Tato jednotka zajišťuje návrh, budování a provoz informační architektury výzkumné infrastruktury RECETOX. Zajišťuje fungování informačního systému GENASIS, GMP Data Warehouse a nebo například vývoj a fungování CELSPAC Admin systému umožňujícímu správu dat jednotlivých populačních studií. 

​Zpracování sekvenčních dat, datová analýza a bioinformatika

Od genomiky po metabolomiku a od epigenomiky po biomedicínské zobrazování nabízí tato core facilita integrovanou analýzu dat a řešení šitá na míru po experimentálníí fázi výzkumu. 

Více o analýze dat

Nástroje a portály

Zpracování a analýza spektrometrických dat

Vyvíjíme a spravujeme specializovaný nástroj Galaxy pro zpracování dat z hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HRMS). Ve vývoji pipelines se zaměřujeme na analýzu chemických exposomových a metabolických datových sad. Galaxy je platforma umožňující práci s pokročilými nástroji pro analýzu dat podporující jejich reprodukovatelnost, dostupnost a otevřenost, a je hostována na infrastruktuře poskytované CERIT-SC.

Více informací

CERIT-SC

CERIT SC poskytuje výzkumné infrastruktuře RECETOX RI technologickou podporu pro vývoj platforem pro správu dat, pipelines pro zpracování dat a pokročilé bioinformatické nástroje pro správu, integrační analýzu a prezentaci multidimenzionálních dat.

CERIT-SC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info