Informační systémy a analýza dat

Tato facilita je složena ze dvou spolupracujících skupin. První skupinou jsou informační systémy a databáze reprezentované zejména informačním systémem GENASISkterý umožňuje společnou analýzu a vizualizaci dat o kontaminaci prostředí různých poskytovatelů, a který se stal přidruženou součástí Jednotného informačního systému pro životní prostředí ČR. Na jeho základě byl na zakázku Programu pro životní prostředí OSN (UNEP) vystavěn oficiální nástroj pro sběr a vizualizaci dat Globálního monitorovacího plánu pro hodnocení účinnosti Stockholmské úmluvy (www.pops-gmp.org). Druhou jednotkou je skupina poskytující služby a biostatistické a bioinformatické analýzy dat z existujících databází, ale i z nových experimentů.

Informační systémy a databáze

Jednotka nabízí softwarové nástroje pro management, analýzu, interpretaci a vizualizaci environmentálních dat tak, aby byla dostupná nejen vědecké komunitě, ale i pro účely kvalifikovaného rozhodování, tvorbu legislativy a hodnocení účinnosti mezinárodních úmluv.

Více o GENASIS

Bioinformatika pro výzkum exposomu

Od genomiky po metabolomiku a od epigenomiky po biomedicínské zobrazování nabízí tato core facilita integrovanou analýzu dat a řešení šitá na míru po experimentálníí fázi výzkumu.

Více o této jednotce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info