Studie CELSPAC

Základem nejmladší výzkumné infrastruktury RECETOX jsou dlouhodobé epidemiologické studie CELSPAC (Central European Longitudinal Studies of Parents and Children). Rozvoj výzkumu v oblasti determinantů lidského zdraví umožnila data získaná během posledních pětadvaceti let z české a slovenské části Evropské dlouhodobé studie těhotenství a dětství (ELSPAC, European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). Studie ELSPAC byla zahájena v několika evropských zemích počátkem 90. let Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a koordinována Univerzitou v Bristolu ve Velké Británii („ALSPAC: děti 90. let“ a „Studie CoCo“).

Na základě epidemiologické databáze bylo možné vytvořit novou platformu CELSPAC, která navazuje na původní ELSPAC studii. Pokračuje a rozšiřuje sběr dat v podobě nové dlouhodobé studie The Next Generation (TNG), ale i dalších navazujících studií, čímž dochází k budování rozsáhlých databází v oblasti střední Evropy a k podpoře celoevropského výzkumu.

Nové vyšetřovací protokoly, které vznikly pro navazující studie původních rodičů a dětí ELSPAC a pro studii TNG, odrážejí koncept tzv. exposomu. Úzká spolupráce s ALSPAC studií a s výzkumným týmem z University College London (UCL), který realizuje studii HAPIEE, má za cíl dosáhnout dlouhodobé transgenerační a mezinárodní srovnatelnosti jednotlivých kohort. Pro zajištění jeho budoucí kompatibility je biobanka CELSPAC rozvíjena ve spolupráci s českým národním uzlem sítě evropské infrastruktury biobank (BBMRI).

Služby

Poskytujeme následující služby:

Analýzy a vybavení

 • export pseudonymizovaných údajů z epidemiologických studií CELSPAC,
 • pseudonymizované biologické vzorky studií CELSPAC,
 • statistická analýza,
 • protokoly, dotazníky a standardní operační postupy (SOP) pro realizaci populačních studií,
 • implementace navazujících studií CELSPAC,
 • platforma pro širokou spolupráci mezi kliniky, akademiky a politiky,
 • platforma pro multidisciplinární výzkum,
 • platforma pro biomonitorování.

Školení

Náš tým je k dispozici pro školení v oblastech:

 • návrhu epidemiologických studií včetně etických otázek,
 • statistických analýz epidemiologických dat a
 • odběru, zpracování a uchovávání biologických vzorků.

Konzultace

Nabízíme poradenství a konzultaci ve všech typech služeb potřebných pro realizaci epidemiologických studií nebo projektů.

Přístup

Přístup do laboratoří je umožněn akademickým uživatelům a výzkumným pracovníkům, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Akademičtí uživatelé a výzkumní pracovníci mají přístup prostřednictvím projektu Open Access. Žádost o přístup je k dispozici na adrese: https://openaccess.recetox.cz/. Průmysloví uživatelé se mohou obrátit přímo na koordinátorku výzkumné infrastruktury RECETOX RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D. (openaccess@recetox.muni.cz), která zodpoví dotazy ohledně dostupných kapacit, expertízy a dalších podmínek spolupráce.

RECETOX Open Access System

Pro obecné informace o přístupu k infrastruktuře kontaktujte, prosím, Petru Růžičkovou, Ph.D. V případě konkrétních informací se obraťte na kontaktní osoby uvedené níže.

Etika

Etická komise ELSPAC je poradním orgánem Výkonné rady CELSPAC a jako taková posuzuje etické a právní otázky používání epidemiologických databází, a také etické a právní otázky související s požadavky na následné (nové) výzkumné projekty.

Kontakt

Pro více informací kontaktujte prosím:

Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.

Koordinátorka epidemiologických studií

telefon: 549 49 3079
e‑mail:

Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Populační studie CELSPAC

telefon: 549 49 3079
e‑mail:

Fotogalerie

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info