Jeďte studovat do zahraničí

Aktuální výzva

Vyhlašujeme první kolo pro akademický rok 24/25  do studijních pobytů ERASMUS+. Přihlášky prosím podávejte online do 22.2.2024.

Další informace k výzvě

Vyhlašujeme výběrové řízení pro nominace na akademický rok 2024/2025 do studijních pobytů Erasmus+ na zahraničních univerzitách majících s RECETOX (www.recetox.muni.cz) uzavřenou smlouvu (seznam níže na webové stránce).

V případě zájmu o nominaci vyplňte ONLINE přihlášku  do 22.2.2024

Další podmínky a informace o studijních pobytech Erasmus jsou na stránkách Centra zahraničních studií (CZS) MU.
Ještě před nominací si na této adrese prostudujte podmínky, které musí zájemci splňovat, a administrativní postupy, které čekají zájemce po případné nominaci. Seznamte se zejména s kvalifikačními podmínkami:

 • délka stáže - minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • na stáži musíte získat minimálně 20 ECTS kreditů na zahraniční univerzitě
 • po celou dobu pobytu musíte být studentem/studentkou
 • musíte splnit jazyková kritéria
 • student vybraný na dvousemestrální pobyt má nárok pouze na 1 semestr s finanční podporou, po zbývající délku bude mít student status zero-grant studenta
 • studijní pobyt musí být součástí studia na MU a musí být ukončen před absolvováním

Několik dalších informací a doporučení:

 • věnujte patřičnou pozornost výběru univerzity již před vlastní přihláškou do nominací 
 • můžete jet zejména studovat (absolvovat zvolené předměty na zahraniční univerzitě), ale náplní práce může být i realizace části diplomové či disertační práce apod.
 • v případě, že chcete na zahraniční univerzitě studovat, seznamte se ještě před přihlášením do nominací s podmínkami studia na dané univerzitě (zda jsou vyučovány předměty, které se hodí do vašeho oboru, v jakém jazyce ... apod.), protože před odjezdem budete muset předložit studijní plán stáže (learning agreement) s výčtem předmětů, které plánujete studovat, s uvedením jejich kreditů a způsobem jejich uznání na MU po vašem návratu
 • pozor na povinné předměty – velmi těžko naleznete odpovídající předměty v zahraničí, většinou je musíte splnit na MU – prodloužit studium nebo se domluvit s vyučujícím, zda je možné předmět absolvovat individuálně. Pokud zahraniční univerzita má odpovídající předmět, je potřeba vždy sylabus předmětu dopředu prokonzultovat s vyučujícím na MU, zda Vám ho uzná
 • pozor na údaje I/A/D o úrovni u jednotlivých universit – odpovídají Bc/Mgr/PhD
 • pozor na obory uvedené u bilaterálních smluv, měly by korespondovat s oborem, který studujete na MU a kterému se budete věnovat na stáži
 • uvažujte také o finančních podmínkách stáže – viz aktuální výše stipendií pro jednotlivé země, 540 – 660 EUR/měsíc, více viz detaily finančních podmínek
 • zkušenosti jiných studentů na dané univerzitě, z dané země lze získat na http://erasmus-databaze.naep.cz/
 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
 • projděte si určitě všechny další detaily týkající se studijních pobytů Erasmus na www.czs.muni.czwww.naep.cz/cz/erasmus-plus/
 • upozorňuji, že vybrání zájemců mezi nominované, ještě neznamená jisté přidělení dotace na pobyt

Jak vybrat univerzitu (pracoviště) pro studijní pobyt ERASMUS

Níže je uveden seznam univerzit, s nimiž má RECETOX sjednánu bilaterální smlouvu. Spřízněné pracoviště je ústavem, oddělením či institucí apod., s níž na dané univerzitě RECETOX spolupracuje a s níž má smlouvu vyjednánu. Na tomto pracovišti působí tzv. oborový koordinátor Erasmus.

Oborový koordinátor RECETOXu je Tereza Nováková. Institucionální koordinátor Erasmus funguje pro celou zahraniční univerzitu.

 • Zájemce si zjistí, zda se cílené pracoviště (= spřízněné pracoviště) zabývá tématikou / výukou oborů podobnou jako je odborné zaměření / studijní obor zájemce.
 • Je potřeba si předběžně ověřit, zda se tam vyučují v semestru, na který je plánována stáž, nějaké smysluplné předměty relevantní pro obor a to v jazyce, který zájemce ovládá natolik, aby v něm mohl absolvovat přednášky a vykonat zkoušky.
 • Je potřeba se podívat, zda tyto kurzy se hodí do studijního oboru, který zájemce studuje na MU, aby byly uznány kredity po návratu, případně i některé předměty jako ekvivalenty povinných předmětů ze studijního plánu oboru, který zájemce studuje (seznam předmětů se řeší již před pobytem v tzv. studijní smlouvě - learning agreement, který schvalují obě strany).
 • Je potřeba se podívat na detaily dané bilaterální smlouvy, případně na požadavky pro přijíždějící studenty na cílené univerzitě. Žadatel by si měl dopředu promyslet, zda splňuje všechny takové podmínky (např. určitou úroveň znalosti jazyka). Tyto podmínky nejsou kontrolovány při nominaci, nicméně později mohou být problém při schvalování přihlášky na cílové univerzitě.

K bodům 1-3: Pokud takové kurzy nejsou vyučovány přímo na spřízněném pracovišti (ústavu, oddělení, instituci ...), lze se podívat i na jiné obory téže fakulty, a zcela ojediněle i téže univerzity. V tomto případě je dobré ještě otázku vhodných kurzů projednat s oborovým koordinátorem RECETOXu, případně i oborovým koordinátorem spřízněného pracoviště.

Pokud informace k bodům 1-3 nelze získat z internetu (viz odkazy v seznamu univerzit v příloze), je dobré kontaktovat oborového koordinátora na protistraně, zda je k dispozici nabídka předmětů pro zahraniční studia.

 • Pokud je cílem pobytu zejména realizace BP, DP či DisP, tak není nutno řešit body 2 a 3, ale spíše si projednat po dohodě se svým školitelem na MU, kam jet, na jakém tématu tam pracovat, případně u jakého odborníka. V tom případě by na zahraničním pracovišti měl být pobyt dopředu projednán i s odborníkem, který bude během pobytu fungovat jako školitel. Kontakty na odborníky a jejich zaměření na spřízněných pracovištích lze nalézt na webových stránkách pracovišť (viz odkazy v seznamu univerzit v příloze). Eventuelně lze kontaktovat oborového koordinátora na protistraně s dotazem, zda se někdo na spřízněném pracovišti nezabývá danou problematikou. Budoucí „školitel“ na protistraně by měl být kontaktován, zda souhlasí, že zájemce přijede v daném období a že se mu bude moci věnovat.

Pro info: Do learning agreement se v případě realizace BP, DP, DisP během pobytu píše „Work on .... thesis named ..... „ a práce je též hodnocena kredity.

Obecně: Zahraniční kontakty (oborové koordinátory i jednotlivé odborníky daných pracovišť) nelze kontaktovat příliš často, či kvůli drobnostem (nezatěžovat emaily zahraniční kontakty více než je nutné). Komunikace se zahraničními koordinátory i odborníky musí být velmi slušná a na úrovni (jedná se o pracoviště, s nimiž má RECETOX dlouhodobou a významnou spolupráci).

Využijte možnost vycestovat v rámci některého z mobilitních programů, získejte stipendium, načerpejte nové zkušenosti, zlepšete se v jazycích, zažijte něco nového a poznejte kus světa.

Souhrnný přehled možností, díky kterým můžete vyjet na studijní nebo pracovní pobyt, výzkum nebo například i na letní školu naleznete na webových stránkách Přírodovědecké fakulty věnovaných mobilitním programům. Pro informace k programu Erasmus+ (studijní i praktické pobyty), prosím, přejděte přímo na konkrétní stránku věnovanou tomuto programu na webu SCI MUNI.

Pokud máte zájem vycestovat do zahraniční, ať už na stáž či na studijní pobyt, kontaktujte prosím koordinátorku zahraničních pobytů na RECETOXu Terezu Novákovou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info