Doc. Petra Bořilová Linhartová

PI - Environmentální genomika

Petra Bořilová Linhartová studovala na PřF MU obor Biochemie a na FaF VFU obor Farmacie, poté na LF MU absolvovala doktorské studium v oboru Fyziologie a patologická fyziologie, na PřF UK získala titul RNDr. v oboru Imunologie a je docentkou Lékařské biologie. Její výzkum je orientován na studium etiopatogeneze chorob člověka především z pohledu molekulární genetiky. Zabývá se genetickými predispozicemi ke komplexním chorobám, vztahem hostitele a jeho mikrobioty ve zdraví a nemoci (imunogenetika, onkogenetika, mikrobiom) a interakcemi mezi genomem a expozomem (farmakogenetika, epigenetika).   

Dosud se věnovala nejvíce onemocněním orofaciální oblasti, gastrointestinálního traktu a imunitního systému. Studovala etiopatogenezi onemocnění jako je zubní kaz, apikální periodontitida, parodontitida, odontogenní cysty, nádorové onemocnění v dutině ústní, aftózní stomatitida, oralní lichen planus, kraniofaciální malformace, obstrukční spánková apnoe, refluxní choroba jícnu, diabetes mellitus, inhalační trauma, toxická epidermální nekrolýza, nově pracuje na studiích fokusovaných na maligní hypertermii a popálené pacienty. Výzkumná multioborová témata řeší spolu s partnery z akademické obce, z klinických pracovišť i z komerční sféry, soustředí se především na výstupy do klinické praxe v souladu s konceptem personalizované medicíny. 

Její publikační portfolio čítá 35 článků ve WoS publikovaných ve více než 90 % v časopisech indexovaných nad mediánem daného oboru a její h-index je aktuálně 10 (162 citací). Na MU byla/je řešitelkou 1 projektu TAČR Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě (FW02020042) a 3 projektů AZV: Moderní biotechnologické a behaviorální přístupy ve výzkumu zubního kazu a strategie jeho prevence (NV17-30439A), Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst (NU20-08-00205), a Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnu (NU20-03-00126) 

Od roku 2019 je členkou AZV panelu P08 Biomedicínské technologie. V roce 2018 byla oceněna za její příspěvek o adipokinech na World Immune Regulation Meeting v Davosu a v roce 2020 získala Cenu rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let. V letech 2020-2021 byla proděkankou pro výzkum a doktorské studium na FaF MU. 

Je garantkou předmětu Vědecká příprava pro Zubní lékařství, na LF MU se podílí na výuce v předmětu Klinická genetika, na PřF MU vyučuje v předmětech Molekulární genetika člověka a Molekulární podstata patofyziologických procesů a na LF UK v předmětu Mikrobiologie. Je autorkou řady pedagogických děl. V současnosti vede 5 studentů v doktorském studiu, v roce 2021 byla pod jejím vedením jedna Ph.D. práce úspěšně obhájena. 

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

PI - Environmentální genomika

telefon: 549 49 6481
e‑mail:

Publikace

Projekty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info