Doc. Petra Bořilová Linhartová

PI - Environmentální genomika

Petra Bořilová Linhartová je docentkou na PřF MU a vedoucí výzkumné skupiny Environmentální genomika a core facility Laboratoře analýzy mikrobiomu, RECETOX RI. Je molekulární genetičkou a její výzkum je zaměřen na studium etiopatogeneze onemocnění, především genetické predispozice ke komplexním chorobám, vztahu hostitele a jeho mikrobioty ve zdraví a nemoci (imunogenetika, onkogenetika, mikrobiom) a interakcí mezi genomem a expozičními faktory (farmakogenetika, epigenetika). Zabývá se především onemocněními orofaciální oblasti, trávicího traktu a imunitního systému. Její multidisciplinární výzkum probíhá ve spolupráci s partnery z akademické obce, fakultních nemocnic i komerční sféry, a to se zaměřením zejména na implementaci výstupů do klinické praxe v souladu s konceptem personalizované medicíny.

Její publikační portfolio zahrnuje 45 článků ve WoS, z nichž většina (více než 90 %) je publikována v časopisech indexovaných nad mediánem daného oboru; její aktuální h-index je 13. Je řešitelkou 4 národních projektů a leaderem tasku v probíhající HORIZON projektu „Discovering the causes of three poorly understood cancers in Europe“. V současné době vede 5 studentů doktorského studia; v roce 2021 byla pod jejím vedením úspěšně obhájena jedna disertační práce. V roce 2020 získala Cenu rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let. V letech 2020-2021 působila také jako proděkanka pro výzkum a doktorské studium na Farmaceutické fakultě MU.

Bez popisku

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

Vedoucí pracoviště Laboratoře analýzy mikrobiomu a Environmentální genomika

telefon: 775 393 703
e‑mail:

Lidé

Mgr. Kateřina Vyklická

PhD student


Katka je PhD studentkou v oboru Environmental Health Sciences na PřF MU. Je členkou výzkumné skupiny Enviromentální genomika a v RECETOX RI je na pracovní stáži. Ve své disertační práci se zabývá studie molekulárních aspektů u pacientů s inhalačním traumatem, především mikrobiomem a miRNA analýzami. Je absolventkou oboru Biochemie na PřF MU, během předchozího studia se zaměřovala na studium metabolomu pomocí NMR metody u heterotermních živočichů, konkrétně netopýrů. Během tohoto studia také absolvovala terénní výzkum v Rusku.

Mgr. Natálie Mlčůchová

PhD student


Naty absolvovala na MU bakalářský program Biochemie a magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik. V rámci pregraduálního studia se věnovala především farmakogenetice u pacientů užívajících inhibitory protonové pumpy. Nyní se jako PhD studentka na RECETOX zaměřuje na mikrobiom a farmakoterapii u pacientů s gastrointestinálním onemocněním. Ve výzkumné skupině Environmentální genomika se dále zabývá zpracováním klinických vzorků, genotypizacím a genovým expresím.

MDDr. Zuzana Marinčák Vranková, Ph.D.

odborná pracovnice


 Dlouhodobě mimo výkon práce

Zuzka je ortodontistka a specialistka ve spánkové medicíně. Je členkou výzkumné skupiny Enviromentální genomika a v RECETOX RI je na pracovní stáži. Ve své disertační práci se zabývala studiem vrozených predispozic k ortodontickým anomáliím, jejich komplikací a léčbou. Je absolventkou oboru Stomatologie na LF MU. Během PhD studia absolvovala zahraniční stáž na pracovišti Manzo Clinica Odontoiatrica (MCO), ve Frattamaggiore, a také stáž na dětském ORL oddělení se specializací na spánkovou medicínu a spánkovou laboratoří v Azienda Ospedaliera Sant' Andrea v Římě, pod vedením prof. Maria P. Villy.

MDDr. MUDr. Dávid Száraz

PhD student


David je PhD studentem voboru Stomatologie a otorhinolaryngologie na LF MU, je členem výzkumné skupiny Enviromentální genomika a v RECETOX RI je na pracovní stáži. Ve své disertační práci se zabývá studiem molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst. Je absolventem oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství na LF MU. Během PhD studia absolvoval zahraniční stáž na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Vídni na Medicinische Universität Wien.

Bc. Sabina Cerulová

Student


Sabina je laborantkou na pracovišti RECETOX ve výzkumné skupině Enviromentální genomika. Zabývá se analýzami orálního mikrobiomu, a zároveň se podílí na výzkumu střevního mikrobiomu u animálních modelů. Je magisterskou studentkou Analytické biochemie na Př MU a v rámci své diplomové práci se věnuje výzkumu fenotypových projevů mutace GALNT3 u myšího modelu.

Bc. Adam Majer

Student


Adam je laborantem na pracovišti RECETOX ve výzkumné skupině Enviromentální genomika. V současnosti se jeho pozornost soustředí na studium markerů Barettova jícnu a adenokarcinomu jícnu. Je studentem magisterského oboru Experimentální biologie živočichů a imunologie na MUNI se zaměřením na fyziologii. V rámci bakalářského studia se zabýval vlivem mikrobiomu na člověka prostřednictvím krátkých mastných kyselin.

Lenka Bodokyová

Student


Lenka pracuje na RECETOX jako laborantka ve výzkumné skupině Enviromentální genomika a podílí se na projektu Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst. Je bakalářskou studentkou Aplikované biochemie na PřF MU a v rámci své bakalářské práce se zabývá genetickými asociačními studiemi u pacientů s odontogenními cystami.

Publikace

Projekty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info