Dr. Klára Komprdová

Farmakokinetické modelování

Dr. Klára Komprdová se spolupodílí na vedení skupiny Farmakokinetické modelování.  Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru Matematická biologie, kde získala i doktorát v oboru Chemie životního prostředí.

Je biostatistička s hlavním zaměřením na analýzu dat z biomonitoringu a vývoj toxikokinetických modelů. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří hodnocení humánní expozice, zejména možný efekt polutantů na psychomotorický vývoj dětí, s využitím toxikokinetických modelů. Což zahrnuje rovněž simulaci distribuce polutantů v tkáních za různých expozičních podmínek, výpočet příjmu polutantů během expozice a identifikaci nejdůležitějších expozičních zdrojů. Mezi další oblasti zájmu patří vývoj QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships) modelů k predikci toxického potenciálu látek, na základě jejich strukturálních a fyzikálně-chemických vlastností.

Publikovala 25 vědeckých článků s více než 380 citacemi (h-index 13).

Je vedoucí bakalářských a magisterských prací a učí předměty: Pokročilé neparametrické metody, Modelování a interpretace environmentálních dat, Modelování a interpretace environmentálních dat-cvičení.

Bez popisku
Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Farmakokinetické modelování

telefon: 549 49 3937
e‑mail:

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Výuka

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info