Dr. Ondřej Adamovský

Junior PI - Mechanistická environmentální toxikologie

Ondřej Adamovský dokončil doktorát v roce 2010 na RECETOXU na Masarykově univerzitě v oboru environmentální toxikologie pod vedením prof. Luďka Bláhy. Jako postdok se zaměřil na biologickou aktivitu metabolitů sinic, konkrétně na dopad toxinů sinic na imunitu. V současné době v RECETOXu působí jako junior PI a jeho výzkumná témata se týkají aplikace mix-omics k hlubšímu pochopení dopadu chemických látek souvisejících s plasty a platových materiálů na životní prostředí a lidské zdraví.

Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na realizaci šesti národních a mezinárodních projektů (např. GAČR, H2020, FULBRIGHT), jejichž výsledkem bylo více než 50 publikací. Mezinárodní projekty, na kterých se Ondřej podílel, byly realizovány zejména ve spolupráci s University of Florida (UF), Michigan State University (MSU), University of Washington, Vienna University (UV), University of Ljubljana a dalšími. V rámci své výzkumné činnosti realizoval dlouhodobé pobyty na MSU a UF a krátkodobý pobyt na UV.

Ondřej je velmi aktivní ve vědecké komunitě a je guest editorem časopisů z oblasti toxikologie životního prostředí (FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL HEALTH, COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, TOXICON and TOXICS). Na mezinárodní konferenci SETAC založil odborné sekce pro metagenomiku a mikrobiom, kterým také předsedal. Svou odbornost v toxikologii životního prostředí uplatňuje také jako hodnotitel široké škály národních a mezinárodních grantů (MSCA, EUTOPIA a NSF).

Jeho práce byla několikrát oceněna jak vědeckou komunitou, tak vydavateli odborných periodik. Za nejdůležitější úspěchy považovuje BEST PAPER AWARD (ET&C, 2018) a TOP DOWNLOADED AND THE most READ IN PAPER (WILEY, 2019).

Vyučuje kurz Základy toxikologie (Bi5595), přednáší na Univerzitě třetího věku a je spoluautorem kurzu Pokročilé toxikologie (VME6603) na University of Florida.

Bez popisku

Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

Junior PI - Mechanistická environmentální toxikologie

telefon: 549 49 3449
e‑mail:

Publikace

Projekty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info