Prof. Gerhard Lammel
Chemodynamika znečištění životního prostředí

Profesor Gerhard Lammel ukončil magisterské studim na Universitě ve Freiburgu v roce 1985. Doktorát získal v roce 1988 na Institutu Maxe Plancka pro chemii a na Univerzite Johannese Guttenberga v Mohuči. V roce 2000 se habilitoval v oboru environmentální chemie na Univerzitě v Hohenhaimu (Stuttgart).

Do roku 2007 se věnoval výzkumu jevů probíhajících v atmosféře a životním prostředí, a to společně s Karlsruhe Research Centre (Německo), University of California a Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), a Max Planck Institute for Meteorology (Německo).

V současné době působí na Institutu Maxe Plancka pro chemii a na RECETOXu na Masarykově univerzitě, kam nastoupil v roce 2006 a kde je nyní řádným profesorem environmentální chemie. Jeho výzkum je zaměřen na expozici životního prostředí organickým polutantům ve velkých prostorových a časových škálách s využitím terénních experimentů, laboratorních studií a multikompartmentového modelování. Jako řešitel získal více než 10 národních i mezinárodních výzkumných projektů a řídil řadu mezinárodních terénních kampaní.

Je autorem více než 130 vědeckých publikací, které byly citovány více než 3800krát, jeho h-index je 31. V devadesátých letech jako autor aktivně spolupracoval na mnoha vědeckých posudcích sloužících jako podklady pro politická rozhodnutí a současně pracoval tzv. na rozhraní vědy a politiky v německém poradním sboru pro globální změnu. V současné době vyučuje kurzy chemie atmosféry.

Bez popisku

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Výuka

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info