Prof. Jana Klánová
Lidský expozom

Jana Klánová je profesorkou environmentální chemie a ředitelkou centra RECETOX. Dlouhodobě se zabývá výskytem a environmentálními a zdravotními dopady toxických látek ve vnějším a vnitřním prostředí, výrobcích a potravinách. S využitím chemických, biologických i matematických přístupů a nových technologií propojuje ve svém výzkumu data z dlouhodobých programů monitoringu prostředí a lidského biomonitoringu s výsledky laboratorních experimentů a matematických modelů.

V posledních deseti letech vedla řadu projektů z evropských strukturálních fondů (včetně projektů OP VaVpI CETOCOEN a OP VVV CETOCOEN PLUS) i evropských rámcových programů v celkovém objemu téměř dvou miliard korun. V současné době koordinuje projekt CETOCOEN Excellence na vybudování evropského centra excelence pro výzkum životního prostředí a zdraví financovaný programem Horizon 2020 ve výzvě Teaming a je členkou řídících výborů evropského společného programu HBM4EU (Human BioMonitoring for Europe) a ERA NETu ERA PLANET.

Publikovala více než 180 vědeckých článků (WoS), má více než 4000 citací, a h-index 36. Je ale aktivní i při přenosu vědeckých poznatků do legislativy a aplikační praxe. Působí jako expert Programu pro životní prostředí OSN a Světové zdravotnické organizace pro implementaci programů světového monitoringu a vede GEO (Group on Earth Observations) initiativu GOS4POPs (Global Observation System for POPs) podporující lepší dostupnost a využití mezioborových dat. Několik let pracovala v Programovém výboru Horizon 2020 a v současné době je členkou tématické skupiny ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures) pro životní prostředí.

Garantuje magisterský studijni program Životní prostředí a zdraví akreditovaný na Masarykově univerzitě, podílí se na výuce studentů přírodovědecké a lékařské fakulty, vede studentské práce všech stupňů a aktivně se zapojuje se do evropských partnerství pro vzdělávání mladých vědců (Marie Sklodowska Curie fellowship, RISE).Výzkumnou a vzdělávací spolupráci navázala s řadou významných světových univerzit, jako je ETH Zurich, University College London, University of Saskatchewan, Toronto, Stanford a Columbia University.

Bez popisku

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Lidský expozom

telefon: 549 49 5149
e‑mail:

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Chemie životního prostředí
Obor: Matematická biologie, bioinformatika a modelování

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info