Prof. Julie Dobrovolná
(dříve Julie Bienertová-Vašků)
Environmentální fyziologie

Julie Dobrovolná (dříve Bienertová-Vašků) dokončila v roce 2009 Ph.D. studium v programu „Patologická fyziologie“ na Masarykově univerzitě a od roku 2013 je docentkou oboru „Fyziologie a patologická fyziologie“ na Masarykově univerzitě. V letech 2003 a 2008 absolvovala Prof. Dobrovolná studijní pobyt v INSERM Unit 781, v Necker Hospital v Paříži, kde pracovala na projektu zkoumajícím mitochondriální dědičnost pod vedením dr. Agnes Rötig a širší supervizí prof. A. Munnicha.

Prof. Dobrovolná postupem času navázala řadu mezinárodních spoluprací s excelentními zahraničními institucemi (dr. D. Fairweather na Mayo Clinic, prof. T. Lotti na University of Studies Guglielmo Marconi, IT, dr. P. Joshi na University of Edinburgh, UK, tým prof. Vandesompele na University Ghent, Belgie a další).

Expertíza Prof. Dobrovolné spočívá zejména v komplexním hodnocení vlivů okolního prostředí na zdravotní výstupy u člověka, se zvláštním důrazem na změny v expresi adipokinů v tukové tkáni při různých environmentálních podmínkách a zapojení adipokinů do molekulární patofyziologie obezity. Současný výzkumný program Prof. Dobrovolné je zaměřen na identifikaci souvislostí mezi environmentálními expozicemi a změnami chování/metabolismu tukové tkáně u člověka. Dalším výzkumným zaměřením Prof. Dobrovolné je rozvoj nových metod k měření stresu a redefinice současných konceptů popisujících stres u člověka.

Prof. Dobrovolná publikovala > 74 článků ve WOS, má více než 780 citací ve WOS a h-index 15. Prof. Dobrovolná dále působila jako editorka a koeditorka řady monografií a kapitol v monografiích zaměřených zejména na tělesný tuk a jeho roli v patogenezi komplexních chorob. Prof. Dobrovolná je také držitelkou evropského a japonského patentu: EP2888275 A1- B-cell activating factor for increasing mucosal immunity of infants as well as sucklings and a preparation containing this factor.

Prof. Dobrovolná získala řadu výzkumných ocenění: 2014 - Ocenění rektora Masarykovy univerzity pro mladé výzkumníky do 35 let, 2009 - 2. Místo v Prix de Pharmacie pod záštitou francouzské ambasády v ČR a společnosti Sanofi-Aventis, 2003 - 1. Místo v Prix de Medecine pod záštitou francouzské ambasády v ČR a společnosti Fournier Laboratories, 2003 - Ocenění rektora Masarykovy univerzity. Prof. Dobrovolná je navíc úspěšnou mentorkou a supervizorkou další laureátů těchto cen (Martin Hořák, Ivo Nečesánek, Jan Novák) a již léta se účastní hodnocení těchto soutěží a další práce s kandidáty. Prof. Dobrovolná učí řadu kurzů jak na Lékařské fakultě, tak na Přírodovědecké fakultě MU (Patologická fyziologie, Obezitologie, Genetika, Molekulární genetika). Je také členkou oborové komise pro obor Patologická fyziologie. Prof. Dobrovolná byla/je školitelkou 14 úspěšně absolvujících studentů magisterského i bakalářského studia v oborech Biochemie, Nutriční terapeut a Normální a patologická fyziologie, v současnosti vede 8 PhD prací, přičemž 1 Ph.D. práce již byla úspěšně obhájena.

Prof. Dobrovolná se dále účastní řady PR aktivit Masarykovy univerzity a jejich organizace - každoročně působí jako koordinátorka Noci vědců na LF MU a MjUNI (dětské univerzity) tamtéž. Prof. Dobrovolná je často zvána jako účastnice na nejrůznější fóra zabývající se popularizací vědy (včetně TEDx talk, ScienceCafé, aktivit v rámci Scienceslam, podpora informovanosti o autismu).

Je garantkou hodnoty „Zdraví lidé“ v rámci strategie Brno2050, probíhající v rámci konceptu smart-cities pod hlavičkou Magistrátu města Brna.

Bez popisku

prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.

Environmentální fyziologie

telefon: 532 23 4757, 4614
e‑mail:

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie
Obor: Fyziologie a patologická fyziologie
Obor: Kinantropologie
Obor: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
Obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Obor: Patologická fyziologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info