Prof. Petr Klán
Organická fotochemie

Prof. Petr Klán vystudoval chemii na Masarykově univerzitě v roce 1986. Po šestiletém působení v průmyslu nastoupil na Michigan State University, kde získal titul Ph.D. pod vedením prof. Petra J. Wagnera. Po ukončení doktorského studia nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde je nyní profesorem organické chemie.

Je autorem více než 110 vědeckých publikací s více než 3500 citacemi, jeho H-index je 33. Je spoluautorem knihy „Photochemistry of Organic Compounds“ (Wiley, 2009) společně s prof. J. Wirzem. Získal několik ocenění, například Cenu Rudolfa Lukeše udělenou Českou chemickou společností v roce 2014 nebo Cenu prezidenta Grantové agentury České republiky v roce 2013. Je členem Učené společnosti České republiky.

Prof. Klán je vedoucím Laboratoře organické fotochemie, která se zaměřuje na vývoj a fotofyzikální studium nových fotochemicky aktivních sloučenin a fluoroforů, s důrazem na využití fotochemie při řešení některých interdisciplinárních problémů v chemii, biologii, fyzice a environmentálních vědách.

Vyučuje několik kurzů v oblastech fyzikální organické chemie a fotochemie. Je členem doktorských rad v oborech organická chemie, fyzikální chemie a environmentální chemie.

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Organická fotochemie

telefon: 549 49 4856
e‑mail:
www: http://photochem.sci.muni.cz

Publikace

Projekty

Fotogalerie