40 let na cestě za zdravější budoucností

Centrum RECETOX se už 40 let zabývá studiem vztahů mezi člověkem a životním prostředím, se zvláštním důrazem na environmentální a zdravotní rizika spojená s toxickými látkami. Ochranou prostředí a zdraví přispívá ke zdravější, bezpečnější i udržitelnější budoucnosti nás všech. Pojďte se s námi podívat, co se během těchto čtyř desetiletí událo.

1983-1993: ZNEČIŠTĚNÍ

Kořeny centra RECETOX sahají do roku 1983, kdy byla na Přírodovědecké fakultě založena Katedra ochrany a tvorby životního prostředí. Byla zaměřena na ekologii, analýzu dopadů antropogenních činností a rizika spojená se znečištěním životního prostředí. Od počátku rozvíjela spolupráci s průmyslovými subjekty i postiženými regiony a přispívala svojí expertízou k mapování situace i hledání cest ke zlepšení stavu prostředí.

Zajímá mě víc

1993 – 2003: EXPOZICE, HAZARD, RIZIKO

Analýza toxických látek v prostředí, která byla v tomto období těžištěm činnosti katedry, byla brzy doplněna o experimentální ekotoxikologii a analýzu environmentálních a zdravotních rizik. Pracoviště prošlo personálními obměnami a také trojím stěhováním mezi univerzitními areály na Kotlářské, Botanické a Veslařské ulici, než se definitivně přesunulo do bohunického kampusu MU.

Zajímá mě víc

2003 – 2013: BEZPEČNOST

Pro další rozvoj pracoviště byl rozhodující vstup do projektů evropských rámcových programů, realizace výzkumného záměru INCHEMBIOL a prvního projektu evropských strukturálních fondů CETOCOEN. To podnítilo vznik interdisciplinárních společných týmů s ústavy chemie a  experimentální biologie Přírodovědecké fakulty, později také s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Začala intenzivní spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR nebo Programem pro životní prostředí OSN.

Zajímá mě víc

2013 – 2022: LIDSKÉ ZDRAVÍ

Faktory přírodního a sociálního prostředí rozhodují společně s genetickými vlohami o zdraví každého jednotlivce. Jejich vzájemné interakce je však možné studovat jedině v dlouhodobých populačních studiích. Zaměření centra na hodnocení zdravotních dopadů a rizik spojených s environmentálními expozicemi si vyžádalo budování nových výzkumných směrů, populačních studií, laboratorních i biobankovacích kapacit.

Zajímá mě víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info