Brněnská živá laboratoř: společně usilujeme o zdravou půdu na brněnských zahrádkách

60-70 % půd v EU je ve špatném stavu. Tato alarmující skutečnost vedla EU k zahájení tzv. Půdní mise k zlepšení zdraví evropských půd. Náš tým se zapojil do mezinárodního výzkumného projektu BENCHMARKS, jehož cílem je vyvíjet nástroje pro hodnocení půdního zdraví a hledat cesty k řešení této situace. Uspořádali jsme první workshop týkající se této problematiky, kde jsme stakeholderům představili půdní problematiku a zapojili je do klíčových otázek týkající se zdraví městské půdy. Následující průzkum kvality půdy na zahrádkách bude dalším příspěvkem RECETOXu do Brněnské živé laboratoře.

11. 12. 2023 Jitka Vaňáčková

Bez popisku

Spolu s Ústavem výzkumu globální změny CzechGlobe Akademie věd ČR jsme součástí mezinárodního výzkumného projektu BENCHMARKS, jehož cílem je zabývat se hlavními důvody, proč jsou půdy v EU nezdravé, vyvíjet nástroje pro hodnocení půd v různých typech krajiny a na různých úrovních a také hledat udržitelné strategie ke zlepšení situace. Klíčovým cílem je nalézt efektivní postupy k monitoringu zdraví půdy a sjednotit je v jednotný hodnotící systém.

Aby měl projekt co největší dosah, chceme pomoci vlastníkům a správcům půdy, zemědělským a lesnickým podnikům, vědcům a politikům zavést vhodné a udržitelné hospodaření s půdou.

Naše pracoviště bude realizovat případovou studii zaměřenou na průzkum soukromých či komunitních zahrádek v Brně. Určíme stav půdy včetně případného obsahu nebezpečných látek, a to v rámci konceptu Brněnské živé laboratoře. To znamená, že se jednotlivci, skupiny nebo organizace se zájmem o kvalitu půdy aktivně zapojí do projektových aktivit, na kterých s nimi budeme spolupracovat.

Důležitým krokem projektu byl nedávný workshop, na kterém jsme představili projekt a navázali spolupráci s padesáti účastníky. Workshop sloužil jako platforma pro výměnu mezioborových znalostí.

Projekt BENCHMARKS je důležitou inciativou k tomu, abychom společným úsilím všech zúčastněných dosáhli zdravější půdy v Evropě. To by dlouhodobě ovlivnilo nejen životní prostředí, ale také lidské zdraví.

Více o projektu: https://soilhealthbenchmarks.eu/

Informace k EU misi pro půdu: http://ec.europa.eu/mission-soil

Videa k projektu: https://youtu.be/3hPlZqwwhhM https://youtu.be/08w1fiKT1x0


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info