Den otevřených dveří Brněnské živé laboratoře

Centrum RECETOX se již 40 let zabývá studiem vztahů mezi člověkem a životním prostředí. Oslavy této události, které budou probíhat během celého podzimního i letního semestru 2023/2024 jsme zahájili 21. září vernisáží výstavy, představující historii centra. Výstavu si můžete až do poloviny prosince prohlédnout v koridoru univerzitního kampusu Bohunice.

22. 9. 2023 Jitka Vaňáčková

Bez popisku

V přátelském a neformálním duchu se v koridoru univerzitního kampusu Bohunice setkalo mnoho našich bývalých kolegů, absolventů, představitelů Masarykovy univerzity a zástupců města Brna. Návštěvníky uvítala ředitelka centra, profesorka Jana Klánová, profesor Ivan Holoubek a profesor Milan Gelnar. Následovaly prohlídky moderních prostor laboratoří RECETOX a biobanky brněnských populačních studií CELSPAC.

RECETOX za 40 let své existence urazil dlouhou cestu za zdravější budoucností. Kořeny centra sahají do roku 1983, kdy byla na Přírodovědecké fakultě založena Katedra ochrany a tvorby životního prostředí. Prvních deset let centra bylo zaměřeno na hledání znečišťujících látek a ekologii. Už od počátku měl RECETOX ambici stát se „živou laboratoří,“ hledal cesty ke zlepšení situace životního prostředí a aktivně spolupracoval s průmyslem. 

Následujících deset let se neslo ve znamení expozice, hazardu a rizik. Zaměstnanci centra analyzovali toxické látky, začali se zabývat experimentální ekotoxikologií a analýzou environmentálních a zdravotních rizik. Pracoviště se třikrát stěhovalo, než se definitivně přesunulo do vlastního pavilonu D29 do univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.

Třetí desetiletí bylo klíčové z hlediska rozvoje centra, které velmi úspěšně realizovalo výzkumný záměr INCHEMBIOL a také první projekt evropských strukturálních fondů CETOCOEN. Díky tomu došlo k založení interdisciplinárních společných týmu s ústavy chemie a experimentální biologie PřF a také s FN u sv. Anny. Tyto roky byly také počátkem intenzivní spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR a Programem pro životní prostředí OSN.

Lidské zdraví se stalo hlavním výzkumným tématem čtvrtého desetiletí RECETOXu. Zaměření centra se ještě více rozšířilo, a to díky odborníkům z dalších odvětví, kteří se zabývají studiem vzájemných interakcí různých faktorů přírodního i sociálního prostředí spolu s genetickými vlohami. Tyto interakce lze sledovat díky výjimečným dlouhodobým populačním studiím. Centrum proto vybudovalo nové výzkumné směry, laboratorní i biobankovací kapacity.

Do pátého desetiletí RECETOX kráčí jako Brněnská živá laboratoř, která se snaží o zdravější budoucnost přes pochopení role jednotlivých stresorů v rozvoji chronických onemocnění a rozvoji personalizovaných přístupů nejen k léčbě, ale zejména k prevenci chronických stavů. Brněnská živá laboratoř má ambici propojit výzkumné pracovníky, občany, úřady a firmy za účelem vzájemné spolupráce, která povede k tvorbě lepších podmínek pro život v brněnském regionu. Naší snahou je tak vytvořit zdravější prostředí pro další generace brněnských dětí.

Děkujeme všem, kteří nám byli během naší dlouholeté historie oporou. Vážíme si také velké účasti na této akci.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info