Experimenty jsou základ vědy i zábava: rozhovor se studentem Tomášem Janošem

Tomáš studuje studijní obor Životní prostředí a zdraví. I když pochází z Ostravy, pro své studium si vybral právě RECETOX. V rozhovoru vysvětluje, co ho přivedlo k rozhodnutí stát se vědcem a proč si pro své studium vybral právě Brno. Jako nadšený běžec založil s dalšími RECETOX lidmi běžecký klub - studium na RECETOXU není jen o knihách a vědě, ale i lidech a společných zážitcích.

16. 2. 2022 Marie Hošťálková

Bez popisku

Proč studijní obor Životní prostředí a zdraví?

Na střední mě bavila chemie a biologie, a právě studijní obor Životní prostředí a zdraví obojí spojuje, a navíc se zabývá problémy dneška. Není mi jedno, v jakém prostředí žijeme. Chemie nám v mnohém pomáhá, ale naopak může mít i negativní dopady na lidské zdraví, a tím se tento obor zabývá. Hledá souvislosti, je hodně komplexní – všechno souvisí se vším a je zajímavé to objevovat.

V čem je tento obor jedinečný?

Obor propojuje právě chemii a biologii a sleduje vliv na zdraví člověka. Chemie je všude kolem nás, v jídle, ve vzduchu, který dýcháme, a i ve vodě, kterou pijeme. Je dobré pochopit, co se kolem nás děje – a to se na jiných oborech nedozvíte. Navíc je obor praktický, a to je velká výhoda.

Proč tě baví?

Baví mě, že se už od prvního ročníku zabýváme "skutečnou" vědou a diskutujeme aktuální environmentální problémy, hledáme souvislosti a pojmenováváme je. Navíc je RECETOX hybatelem politických jednání, a to jak na úrovni města Brna, tak i celé Evropy. Vědecká zjištění o chemických látkách a jejich dopadech na zdraví člověka jsou zahrnuta do legislativních jednání a pomáháme takto zvyšovat kvalitu života lidí, ať už v Brně, tak i ve světě. Jsem rád, že se na tom můžu už jako student podílet.

A co učitelé a spolužáci?

Na začátku studia máme na RECETOXu terénní cvičení, kde se studenti seznámí s učiteli, s RECETOXem jako výzkumným pracovištěm a samotným oborem Životní prostředí a zdraví, jak my říkáme "životko". Všichni se na RECETOXu známe jménem a nejsme tedy jen UČO (= univerzitní číslo osoby). Komunikace mezi studenty a učiteli je otevřená a přátelská. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že žádný dotaz není špatný – snad jen ten nepoložený.

A vůbec, lidé kolem RECETOXu jsou moc fajn. Dokonce jsme na RECETOXu založili běžecký klub. Je jedno, jestli jsi učitel, student nebo administrativní pracovník – každý je vítán.

Kde se po studiu můžeš uplatnit?

Absolvent má uplatnění jak v laboratoři, tak v kanceláři, záleží na jeho preferencích. Může působit na hygienických stanicích jako odborný pracovník. V průmyslové sféře firmy běžně hledají odborníka na životní prostředí, který řeší produkovaný chemický odpad a jak se ho efektivně zbavit bez dopadu na životní prostředí. A taky je možné se uplatnit ve státní správě jako odborník na legislativu související s chemií a dopadem na lidské zdraví. Myslím, že možností je spousta.

Jak je to těžké? Zvládnu to?

Studijní obor je hodně komplexní a přírodovědně zaměřený – obsahuje např. chemii, základy statistiky, biologie. Co je fajn, jsou předměty "soft skills", kde se učíme prezentačním dovednostem, vědeckému myšlení, práci s literaturou, a to se rozhodně hodí i pro běžný život. Některé z předmětů jsou i v angličtině a moje jazyková úroveň se hodně zlepšila. Nemyslím si, že je obor nezvládnutelný – je třeba se učit - to je ale všude a pokud je motivace, tak to jde určitě snáze.

A co zapojení studentů ve výzkumu?

Od prvního ročníku jsou praktická cvičení, která doplňují teoretické předměty. Pokud člověk chce, může se hned prakticky zapojit i do dalšího vědeckého bádání – možností je spousta. Studium není v žádném případě pouze o přednáškách a poslouchání teorie. Experimenty jsou přece základ vědy!

Jaký byl doposud ten nejlepší předmět?

Opravdu mě bavila Obecná toxikologie a Epidemiologie. Celkově mě nejvíce posouvaly předměty, kde jsem si uvědomoval širší souvislosti, ať už v oblasti životního prostředí nebo zdraví člověka. Z chemických předmětů jsem měl ze začátku respekt, ale díky praktickým laboratorním cvičením a srozumitelným přednáškám byl ten „strach“ zbytečný, nakonec to bylo fajn.

Tome, děkuji za sdílení Tvých zkušeností se studiem…


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info