Martin Toul obdržel Cenu MŠMT

Martin Toul obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů.

24. 11. 2023

Bez popisku

Cenu MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu předali dne 20. 11. ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Celkem bylo oceněno 21 laureátů.

V kategorii pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů získal spolu s dalšími deseti laureáty z celé České republiky Cenu ministra školství Martin Toul. Ocenění se uděluje od roku 2014 a může ho získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Martin je absolventem doktorského studijní programu Molekulární a buněčná biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Působil jako výzkumník v Loschmidtových laboratoří v centru RECETOX. Zabýval se proteinovým inženýrstvím a s Martinem Markem objasnili mechanismus svícení enzymu luciferázy mořského živočicha - renily fialové. Objevy publikovali v prestižním časopise Nature Catalysis.

Martin momentálně působí jako postdoktorandský výzkumný pracovník ve výzkumném institutu VIB (Vlaams Institutu voor Biotechnologie) v Belgii.

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info