Opinion paper – Akční plán nulového znečištění pro oblast ovzduší, vody a půdy

2. 11. 2020

V roce 2021 Evropská komise přijme „Akční plán nulového znečištění pro oblast ovzduší, vody a půdy“, jehož ambicí je udržení a zajištění zdravých ekosystémů a životního prostředí, které nebude negativně ovlivňovat zdraví jednotlivců i populací. Plán vychází z jednoho ze stěžejních dokumentů EU pro následující dekádu, jímž je Green Deal, a mezi jeho hlavní cíle patří:

  • lepší prevence a náprava znečištění vzduchu, vody, půdy a spotřebního zboží a produktů,
  • začlenit cíle plánu nulového znečištění do procesu vytváření politik v rámci EU
  • v souladu s aktivitami a cíli OSN oddělit hospodářský růst od nárůstu znečištění, a
  • posílit vazby mezi ochranou životního prostředí, udržitelným rozvojem a blahobytem lidí.

RECETOX, jež hostí Národní centrum pro toxické látky, a který se dlouhodobě zabývá výzkumem vlivu životního prostředí na zdraví jednotlivců a populací se zapojil do výzvy Evropské komise a svým vyjádřením přispěl do debaty o budoucí podobě tohoto akčního plánu. Evropská komise publikovala základní principy a hlavní cíle plánu a poskytla jej jako základ pro veřejnou debatu s cílem získat relevantní zpětnou vazbu, kterou zohlední při formulaci finálního dokumentu. V první fázi byla otevřena možnost publikovat tzv. zpětnou vazbu (feedback), na kterou naváže veřejná konzultace.

Vyjádření RECETOXu – Národního centra pro toxické látky přikládáme níže. Všechny reakce na zveřejněný dokument si můžete přečíst na webu Evropské komise.

Veřejná konzultace k tomuto dokumentu by měla být otevřena v následujících dnech – zapojte se.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info