Projekt EIRENE koordinovaný Masarykovou univerzitou zařazen na Cestovní mapu ESFRI 2021

Předpokládaná investice do nových evropských výzkumných infrastruktur má pomoci k řešení aktuálních velkých ekonomických a společenských výzev Evropy.

8. 7. 2021

Bez popisku

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) zveřejnilo minulý týden seznam 11 evropských výzkumných infrastruktur, které jsou od roku 2021 nově zařazeny do jeho Cestovní mapy. Tento dokument prezentuje dlouhodobý plán budování evropských výzkumných infrastruktur na dalších 10-20 let. Cestovní mapa ESFRI identifikuje nejlepší evropské výzkumné infrastruktury a poskytuje přehled již vybudovaných infrastruktur, které podporují excelentní vědu napříč širokou škálou vědních oborů, i nových prioritních projektů považovaných z pohledu vědecké kvality a připravenosti k implementaci za nejperspektivnější. Předpokládaná investice do vybudování 11 nových evropských infrastruktur vyplňujících současná bílá místa na mapě výzkumných infrastruktur v Evropě dosahuje 4.1 mld. EUR a má přispět k řešení velkých společenských a ekonomických výzev současné Evropy.

Velkým úspěchem české vědy je zařazení projektu EIRENE koordinovaného Masarykovou univerzitou do aktualizované Cestovní mapy ESFRI 2021. Tato nová evropská výzkumná infrastruktura podpoří komplexní výzkum vztahů mezi zdravím člověka a jeho životním prostředím, způsobem života, stravou, pohybem, ekonomickými tlaky i psychosociálními problémy. Koncept celoevropské infrastruktury podporující výzkum dopadů dlouhodobých expozic různým typům stresorů na zdraví populace a rolí, které tyto expozice hrají při rozvoji chronických onemocnění, vychází z desetileté zkušenosti s úspěšným budováním české národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI a propojuje 50 výzkumných institucí ze 17 zemí světa (včetně Velké Británie a USA).

„Celosvětová situace v posledních dvou letech jasně ukázala, jak úzce je člověk propojen se svým životním prostředím a jak zranitelné je celé předivo komplexních vztahů mezi přírodou, společností a každým člověkem. Je zřejmé, že se evropské země musejí posunout od pasivního pozorování negativních jevů k aktivním změnám. EIRENE může být klíčovou evropskou výzkumnou infrastrukturou poskytující data a nástroje potřebné k realizaci ekologické tranzice a dosažení klíčových priorit v oblasti čistějšího prostředí, vody, půdy, potravin i zdravější populace,“ uvádí Jana Klánová, ředitelka RECETOX RI a koordinátorka EIRENE.

„Nestává se tak často, aby byly české výzkumné instituce hybatelem velkých změn v mezinárodním kontextu. Jsem rád, že se biomedicínský kampus Masarykovy univerzity stává nejen mezinárodně konkurenceschopnou výzkumnou infrastrukturou, ale i líhní nových týmů a myšlenek. Projekt EIRENE udělá z Brna evropské významné centrum výzkumu v oblasti environmentální epidemiologie,“ zmiňuje Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity.

„RECETOX RI náleží mezi špičkové výzkumné infrastruktury a lze ji považovat za jedno z vlajkových vědeckých pracovišť nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě. Implementace projektu EIRENE staví před Masarykovu univerzitu a všechny další partnery zapojené do projektu mnohé další výzvy, avšak už jeho zařazení na Cestovní mapu ESFRI představuje významný milník a potvrzení, že nastolená cesta je cestou správnou,“ dodává Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Výzkumná infrastruktura RECETOX Masarykovy univerzity podporuje interdisciplinární výzkum chemických expozic a jejich dopadů na lidské zdraví. Poskytuje otevřený přístup k unikátním kapacitám akreditovaných laboratoří, dostupným datům z dlouhodobých populačních i environmentálních studií i nástrojům pro jejich integrativní analýzu a interpretaci. Je součástí centra RECETOX, Evropského Centra Excelence pro výzkum lidského exposomu, a spolu s ním rozvíjí koncept brněnské Živé laboratoře jako projektu těsné spolupráce mezi vědou, rozhodovací a aplikační sférou a občany.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info