Projektové setkání v Severní Makedonii

V pátek 13. října 2023 se ve Skopje v Severní Makedonii konal národní úvodní seminář v rámci projektu UNEP Global NIP update, podpořeného GEF # 10 785. 

16. 10. 2023

Bez popisku

RECETOX působí v projektu jako výkonná agentura. Na setkání byl kladen důraz na důležitost nových znalostí a zkušeností a také na zapojení všech relevantních zúčastněných stran. Ministryně rovněž vyjádřila silnou politickou podporu této práci. Jednání bylo velmi intenzivnívýsledkem byla domluva na pracovním plánu, souboru výstupů a jejich časovém harmonogramu a také na expertních týmech pro příští dva roky. Zasedání se rovněž dohodlo na činnostech, které budou konat odborné týmy při přípravě chemických inventur pro chemické látky uvedené v přílohách Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách a zhodnotilo pokrok a sdílezkušenosti v oblasti řádného nakládání s chemickými látkami v Severní Makedonii za posledních pět let.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info