RECETOX na výročním zasedání regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy

Na konci každého kalendářního roku se setkávají ředitelé regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy, aby prodiskutovali aktuálně probíhající projekty a společné plány na následující kalendářní rok. RECETOX je již roku 2007 jedním z center regionálního rozvoje expertních a technologických kapacit ve střední a východní Evropě a pomáhá ostatní zemím tohoto regionu v naplňování obou úmluv.

10. 12. 2021

Bez popisku

Letošní zasedání se uskutečnilo 23.-24.listopadu 2021 v online prostředí a vzájemnou diskusi vedlo 23 zástupců center z celého světa. Jednání předsedala Jewel Batchasingh z centra Basilejské úmluvy v Trinidad a Tobago. RECETOX v rámci diskuzí pravidelně zastupuje ředitelka Národního a regionálního centra Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. Projednávaná témata výročního zasedání souvisí s pracovním cyklem úmluv a úkoly regionálních center, a to technická podpora a budování kapacit pro naplňování závazků plynoucích ze Stockholmské úmluvy o perzistentních organickýchpolutantech a Basilejské úmluvy o přeshraničním přenosu nebezpečných odpadů, poskytování pomoc a spolupráci přivytváření kapacit a sdílení technologií pro nakládání s chemickými látkami, včetně Minamatské úmluvy. Ta chrání lidskézdraví a životní prostředí před emisemi a úniky rtuti způsobenými lidskou činností. Probíralo se rovněž sdílení informací o činnosti center ze všech oblastí (věda, výzkum, semináře, nové podpůrné dokumenty a nové příležitosti ke spolupráci).

Letos se kromě projektových novinek zabývala centra i zlepšením komunikace a informovanosti o obou úmluvách u příležitosti 20.výročí podpisu Stockholmské úmluvy a obsahem roční kampaně, která běží od května 2021 do června 2022. Prioritou byla také příprava na prezenční segment globálních jednání, který proběhne v Ženevě 6.-17. června 2022.


Navzdory světové pandemii zahájila regionální centra v roce 2021 šestnáct projektů zabývajících se plastovým odpadem, jehož produkce a likvidace je celosvětovým problémem. Dalšími probíranými oblastmi bylo nahrazování zakázanýchchemických látek, hodnocení aktuálních environmentálních rizik a sledování změn v životním prostředí. Ačkoliv je světzasažen globální pandemií, mezi regionální centry vzniká stále užší spolupráce propojující kontinenty, což napomáhá dosažení společných cílů.

„Je skvělé vidět, že se všechna centra rozvíjejí, budují lepší zázemí a týmy a mají kapacitu na větší a složitější projekty. Je radostí pozorovat ten posun, kdy před pěti lety řada center uspořádala ročně jen pár aktivit, zatímco nyní vedou milionové projekty na odstraňování rtuti ze životního prostředí, likvidace odpadních PCB olejů nebo pomáhají nastavit k přírodě šetrné odpadové hospodářství. Rozdíly mezi centry zmenšují, navzájem se velmi dobře doplňujeme a letošní rok a nutnost “online života” přinesly užší spolupráci mezi kontinenty. Jsme rádi jako RECETOX součástí této dynamické sítě, a rozhodně máme být na co hrdí, je co sdílet a co se učit…“ říká Kateřina Šebková, která zároveň dodává, ževzhledem k narůstajícímu počtu látek a témat, která centra podporují, i rozsah činnosti stále narůstá.

RECETOX do výměny informací o projektech v roce 2021 přispěl praktickými zkušenostmi ze 17. ročníku mezinárodní letní školy a působení v regionu střední a východní Evropy (Moldavsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina) a Afriky, kde je již od roku 2007 partnerem pro monitoring a vzdělávání. RECETOX tam zároveň pomáhá při tvorbě legislativy anastavování národních priorit, které chtějí země regionu v krátkodobém (tříletém) horizontu dosáhnout. Jako regionální centrum je RECETOX také strategickým vědeckým partnerem pro více než desítku zemí v Asii a Latinské Americe, kde podporuje spolupráci a výzkumné projekty v oblasti sledování výskytu a osudu toxických látek v prostředí, vzdělávání v hodnocení rizik chemických látek a mezioborovou spolupráci v ochraně životního prostředí a zdraví.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info