Vylepšujeme environmentální databázi GMP DWH

2. 9. 2020 Kateřina Šebková

Bez popisku

RECETOX uspořádal čtyři online konzultace o sledování perzistentních organických látek (POPs) v prostředí s odborníky v Asii, Africe, střední a východní Evropě a Latinské Americe, aby jim usnadnil přípravu třetích regionálních zpráv v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmuvy o perzistentních organických polutantech (POPs). Regionální zprávy podávají informaci o výskytu, hladinách a změnách v množství POPs uvedených v přílohách Stockholmské úmluvy. Třetí zpráva bude obsahovat data do roku 2019 včetně a bude zveřejněna na COP10 Stockholmské úmluvy v roce 2021.

Konzultace 7. a 16. července 2020 s odborníky z celého světa diskutovaly harmonizaci údajů, chybějících datové sady, potřebné formáty výstupů a sloužily také k představení novinek online nástroje. Expertní tým RECETOX (programátoři, datoví analytici a environmentální statistici) detailně všechna POPs data shromážděná za posledních šest let a představili navrhované napojení na předchozí datové sady. Zároveň ukázali i nové vizualizační nástroje GMP DWH v mapách, grafech a tabulkách, které půjde přímo využít do regionálních zpráv. Tyto nástroje zabudované do GMP DWH ve zprávě usnadní pochopení informace pro laiky a podpoří rozhodovací procesy celosvětově.

Kateřina Šebková, ředitelka SCRC, komentovala jednání: „Velmi nás potěšila obdržená zpětná vazba od regionálních odborníků a spolupráce při propojování datových sad a získávání dalších informací. Ukazuje se, že se intenzivnější spolupráce velmi dobře zúročí při aktualizaci elektronického nástroje Globálního monitorovacího plánu a zejména při interpretaci POPs dat, které obsahuje. Máme nyní více dodavatelů monitorovacích dat, nová i opravená data a delší časové řady. Všechny časově náročné kroky aktualizace databázového systému a sběru, harmonizace a verifikace dat o POPs přinášejí největší soubor o celosvětovém výskytu a trendech POPs a pomáhají při přípravě regionálních zpráv pro globální rozhodování o budoucích opatřeních Stockholmské úmluvy.”

Regionální experti k práci využívají elektronický nástroj GMP DWH, který RECETOX vyvíjí a provozuje pro Stockholmskou úmluvu od roku 2010. Environmentální systéme vznikl a aktualizuje se ve spolupráci s celosvětovými odborníky na monitoring POPs, sekretariátem Stockholmské úmluvy a výzkumnou infrastrukturou RECETOX. Nyní mají odborníci k dispozici již třetí aktualizovanou verzi. Plné zpřístupnění vizualizací nastane po dokončení třetích regionálních zpráv.

Děkujeme za podporu GMP DWH získané z EU v rámci programu Horizont 2020 v projektech e-shape (grant č. 820852) a TEAMING (grant č. 857560, CETOCOEN Excellence).


Poznámka pod čarou: GMP DWH je komplexní environmentání systém - databáze a repozitář s analytickými a vizualizačními nástroji pro potřeby Stockholmské úmluvy a při rozhodování o celosvětové ochraně zdraví a životního prostředí před POPs. První verze systému vznikla v roce 2012 a pravidelně se aktualizuje. Obsahuje největší celosvětový soubor dat o POPs ve vzduchu, mateřském mléce a vodě. Podrobnější informace najdete na www.pops-gmp.org


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info