Populační studie

Nová výzkumná „core facilita“ populačních studií CELSPAC byla založena v roce 2014 jako třetí stěžejní součást Výzkumné infrastruktury RECETOX.

„Core facilita“ CELSPAC realizuje epidemiologické studie CELSPAC, jako je například dlouhodobé studie ELSPAC či studie TNG, spravuje rozsáhlé databáze těchto studií a využívá existující a nově budované biobankovací kapacity centra.

Studie CELSPAC

Studie CELSPAC zahrnují různé typy populačních studií, např. dlouhodobou studii ELSPAC nebo studii matka-dítě TNG. V rámci studií CELSPAC jsou sbírány různé typy dat o expozici jedince a jeho zdravotním stavu. Tato data jsou uložena v rozsáhlých databázích, jejichž části jsou zpřístupňovány vědeckým týmům.

Více o studiích CELSPAC

Biobankovací kapacity

Biobanka CELSPAC shromažďuje, zpracovává, ukládá a distribuuje různé typy biologických materiálů a souvisejících údajů ze studií CELSPAC.

Více o Biobance

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info