Výzkumné projekty

Během posledních deseti let RECETOX úspěšně zvyšoval podíl externího financování z národních i mezinárodních zdrojů. RECETOX využívá synergie mezi evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF), evropskými rámcovými programy pro podporu výzkumu a inovací (FP7, H2020, HEU), národními výzkumnými projekty a dalšími programy v oblasti výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti, včetně financování ze strany mezinárodních a nadnárodních institucí (Organizace spojených národů, WHO atd.). Externí zdroje umožňují financovat náš výzkum, realizovat naši výzkumnou strategii, ale jsou také oceněním výsledků výzkumu našich výzkumníků a jejich týmů.

Projekty v roce 2023

       • 26 evropských projektů (H2020), 5 nově zahájených,
       • 17 národních výzkumných projektů (např. GAČR, resortní programy)
       • 3 aplikační projekty (TAČR, MPO)
       • 2 projekty velkých výzkumných infrastruktur,
       • 7 projektů financovaných MŠMT
       • a řadu mezinárodních kontraktů (OSN, WHP) a projektů smluvního výzkumu.

Vybrané mezinárodní projekty

Všechny projekty


Celkový počet projektů: 71


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Kontakt

Ing. Šárka Palátová, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Projektové oddělení


telefon: 549 49 4753
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info