Katarzyna Kordas – Fulbrightova stipendistka přijela na RECETOX

Kasia Kordas, docentka na katedře epidemiologie a environmentálního zdraví na Univerzitě v Buffalo, získala Fulbrightovo stipendium pro významné vědce. Díky této podpoře může strávit podzimní semestr na RECETOXu Masarykovy univerzity, kde bude následující čtyři měsíce rozvíjet výzkumnou spolupráci s vědci a podílet se na rozvoji studijního programu Životní prostředí a zdraví.

18. 9. 2023 Jitka Vaňáčková

Kasia Kordas, Ph.D. Foto: Yves-Richard Blanc

Kasia Kordas, docentka na katedře epidemiologie a environmentálního zdraví na Univerzitě v Buffalo, získala Fulbrightovo stipendium pro významné vědce. Fulbrightův program je nejen prestižním akademickým výměnným programem, ale jeho cílem je také rozšiřovat a posilovat vztahy mezi obyvateli Spojených států a občany jiných zemí a podporovat mezinárodní porozumění a spolupráci. Díky této podpoře může Dr. Kordas strávit podzimní semestr na RECETOXu Masarykovy univerzity, kde bude následující čtyři měsíce rozvíjet výzkumnou spolupráci s vědci a podílet se na rozvoji studijního programu Životní prostředí a zdraví. Studenti se mohou těšit na Dr. Kordas v předmětech Úvod do epidemiologie a environmentálního zdraví a v Ochraně veřejného zdraví. Kromě toho by se ráda angažovala v podpoře výměny studentů mezi oběma univerzitami.

Kordasová má bohaté akademické zkušenosti a působí jako ředitelka Společenství pro globální zdravotní rovnost. Také zastává funkci vedoucí studijního programu Master of Public Health (MPH) zaměřeného na epidemiologii. Tento program klade důraz na pochopení úlohy epidemiologie v širším kontextu veřejného zdraví.

V minulosti Kasia Kordas vedla sekci epidemiologie v rámci kohortové studie ALSPAC (the Avon Longitudinal Study of Parents and Children), známou pod názvem „Děti devadesátek.“ Tato studie patří mezi tzv. Evropské longitudinální studie těhotenství a dětství (ELSPAC), kterými se zabývá také RECETOX/CELSPAC. Kordasová má na svém kontě řadu ocenění, včetně Ceny děkana za službu veřejnosti.

Na spolupráci s paní docentkou se moc těšíme a přejeme jí, aby si pobyt v našem centru užila. O jejím působení Vás budeme brzy informovat a těšit se můžete také na zajímavý rozhovor.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info