Laboratoře RECETOX

Laboratoře RECETOX jsou v současné době nejvytíženější částí výzkumné infrastruktury RECETOX RI. Laboratoře jsou akreditovány podle evropských norem na provádění odběrů environmentálních vzorků a širokého spektra chemických analýz - Laboratoře stopové analýzy. V posledních letech se expertýza laboratoří rozšiřuje o další laboratoře zaměřené na metody cílené a necílené analýzy biologicky významných molekul (metabolitů, proteinů, lipidů) jako potenciálních biomarkerů efektů spojených s chemickou expozicí.

Laboratoře stopové analýzy

Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.

Více o Laboratoři stopové analýzy

Bioanalytické / omicsové laboratoře

Bioanalytické / omicsové laboratoře jsou novou výzkumnou divizí centra RECETOX. Laboratoře umožňují analýzy s využitím ověřených bioanalytických metod a dále vyvíjí nové analytické techniky dostupné akademickým i neakademickým uživatelům.

Více o omicsových laboratořích

Environmentální monitorovací sítě

Tyto sítě zahrnují monitorovací programy, jako je dlouhodobé sledování abiotických matic a bioty na pozaďové stanici sítě EMEP v Košeticích, či síť monitorování vzduchu MONET založenou na pasivních vzorkovačích. Monitorovací síť se v současnosti rozšiřuje na všechny země v Evropě a řadu dalších v Africe a Asii.

Více o monitorovacích sítích

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info