Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii

Výzkumný program Chemické nástroje pro diagnostiku a terapiise zaměřuje na mechanistickou organickou fotochemii s důrazem na její použitelnost při řešení interdisciplinárních problémů v chemii, fyzice, biologii a vědách o životním prostředí. Zabývá se také syntézou a studiem supramolekulárních vlastností hostitelských molekul a komplexů.

Kinetická záblesková spektroskopie se používá jako klíčový prostředek pro studium fotochemických procesů. Hlavním směrem výzkumu je vývoj fotoaktivovatelných sloučenin, které působením světla kontrolovaně uvolňují látky, které mají požadované fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti.

Cílem výzkumného programu je vývoj, studium a aplikace fotoaktivovatelných sloučenin v biologii a medicíně a molekulárních makrocyklických transporterů.

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu


telefon: 549 49 4856
e‑mail:

Vedoucí výzkumných skupin (PIs)

Výzkumné programy


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info