Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii

Výzkumný program Chemické nástroje pro diagnostiku a terapiise zaměřuje na mechanistickou organickou fotochemii s důrazem na její použitelnost při řešení interdisciplinárních problémů v chemii, fyzice, biologii a vědách o životním prostředí. Zabývá se také syntézou a studiem supramolekulárních vlastností hostitelských molekul a komplexů.

Kinetická záblesková spektroskopie se používá jako klíčový prostředek pro studium fotochemických procesů. Hlavním směrem výzkumu je vývoj fotoaktivovatelných sloučenin, které působením světla kontrolovaně uvolňují látky, které mají požadované fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti.

Cílem výzkumného programu je vývoj, studium a aplikace fotoaktivovatelných sloučenin v biologii a medicíně a molekulárních makrocyklických transporterů.

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Organická fotochemie


telefon: 549 49 4856
e‑mail:

Přehled výzkumných skupin

Výzkumné programy