Environmentální toxikologie

Výzkumný program Toxikologie životního prostředí si klade za cíl porozumět mechanismům a dlouhodobým dopadům akutních a chronických expozic antropogenním chemikáliím a přírodním toxinům. Cílem výzkumu je předvídat rizika komplexních směsí v životním prostředí a jejich dopady na zdraví a ekosystémy.

Výzkum sahá od molekulárních a buněčných procesů až k organismům a ekosystémům, a to zejména s ohledem na účinky kontaminantů s rostoucím významem, jako jsou endokrinní disruptory, léčiva, v současné době používané pesticidy a jejich nano-formulace nebo nové látky zpomalující hoření. Dále se zaměřujeme na toxické cyanobakterie (sinice) ve vodách, jejich nepříznivé dopady a možnosti remediace.

Pokročilé in vitro přístupy (molekulární a biochemická toxikologie) kombinujeme s in vivo (vodními a půdními) laboratorními modely a dlouhodobými terénními bioindikačními studiemi. Hlavní oblastí našeho výzkumu jsou chemické směsi, identifikace nejvýznamnějších faktorů v toxicitě a vývoj pokročilých bio-monitorovacích nástrojů.

Specifické výzkumné projekty rozvíjí modely a strategie mechanistického konceptu „Adverse Outcome Pathway“ (AOP) a vedou k poznávání nových biomarkerů účinků. Hlavní důraz je kladen na chronické projevy související s vývojovými, metabolickými, neurohumorálními, imunitními nebo rakovinovými onemocněními. Experimentální toxikogenomický, epigenomický a cellomický výzkum využívá pokročilých biotechnologických přístupů, jako jsou umělé alternativy tkání ve 3D, analýzy využívající živých buněk (HCA/HCS), vysokokapacitní in vitro screeningy (HTS) nebo pluripotentní/somatické kmenové buňky.

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu


telefon: 549 49 3194
e‑mail:

Vedoucí výzkumných skupin

RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

Buněčná a tkáňová toxikologie

Junior PIs

Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

Principle investigator - Mechanistická environmentální toxikologie

Výzkumné programy


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info