Pokyny pro studium

Jste úplní nováčci v prvním semestru? Potom možná nejdříve projděte fakultní stránky "pro prváky" 

Hlavní univerzitní a fakultní předpisy

Studium v studijních programech a předmětech garantovaných centrem RECETOX se řídí obecnými a závaznými pravidly pro studium na Masarykově univerzitě a na Přírodovědecké fakultě. Studenti RECETOX jsou povinni tyto předpisy znát a řídit se jimi během svého studia.

Další informace důležité pro studium

Katalogy

  • Studijní katalogy (pdf brožury) - obsahují aktuální nabídku předmětů garantovaných RECETOX a doporučené studijní plány pro jednotlivé studijní programy (Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína) pro daný imatrikulační ročník
  • Katalog předmětů

Pokyny k přípravě bakalářské, diplomové a rigorozní práce

Hlavní stránka k pokynům na PřF MUNI

Na hlavní stránce s pokyny na webu přírodovědecké fakulty najdete odkaz na opatření děkana, což je základní dokument stanovující formální povinnosti při tvorbě a odevzdávání závěrečné práce.

Najdete zde i odkaz na šablony, které si můžete stáhnout a pro svou práci přímo použít. Šablona pro bakalářskou práci je stejná jako pro diplomovou (sablonaDP-MUNI-SCI-programova.docx). Obsahuje všechny povinné části dle opatření děkana. Návod k šabloně pak obsahuje i detailní instrukce k jejímu používání a celkově k psaní závěrečné práce (Navod_k_sablone_zaverecne_prace_-_MUNI2-5.docx). Použití šablony je tedy nejjednodušší způsob, jak mít jistotu, že jste na nic důležitého nezapomněli. Nic vám ovšem nebrání se šablonou jen inspirovat a zvolit vlastní styl, pokud dodržíte všechny formální požadavky dle opatření děkana.

Pokud hledáte nějaké tipy a triky, jak efektivně postupovat při tvorbě své závěrečné práce, můžete se informovat nejen u starších studentů, konzultantů či vedoucích, ale k dispozici máte i videokurz, který se tomuto věnuje. Můžete se inspirovat i jinými zdroji, dobře zpracovaný je například dokument z Technické univerzity v Liberci, který je v mnohém relevantní i pro nás, především informace od strany 16.

Jednou z nejčastějších otázek studentů je požadovaný rozsah práce. Fakultou není v tomhle ohledu stanoven žádný limit, spodní ani vrchní. Pro základní představu, průměrná bakalářská práce může mít celkem přibližně 30 stran, diplomová práce 50. Najdete ale kvalitní práce i s menším nebo mnohem větším rozsahem. Rozsah totiž není zásadním kritériem při hodnocení: Tím je kvalita obsahu a vykonané práce. Pokud si nejste jistí, jestli je rozsah vaší práce v procesu tvorby v pořádku, konzultujte to s vedoucím.

Implicitně je jako jazyk práce požadována čeština, ale můžete práci psát i anglicky nebo slovensky. V takovém případě se ale předem domluvte s vedoucím, jazyk práce musí totiž být jasně definovaný hned na začátku v oficiálním zadání. Pokud to komise přímo nevyžaduje, práci není potřeba tisknout, stačí odevzdat do oficiálního archivu v IS v digitální podobě. Odpadá tím klasická povinnost vyřizovat desky pevné vazby, které bylo potřeba připravovat s předstihem, a odevzdávání v úředních hodinách na studijní oddělení. Teď stačí jen do dne termínu odevzdání (včetně) nahrát finální verzi do archivu závěrečné práce v IS.

Při konkrétních dotazech, na něž nenaleznete odpověď ve výše uvedených předpisech, kontaktujte studijní poradce na RECETOXu, Studijní oddělení PřF MU (dotazy k bakalářskému a magisterskému studiu a k rigoróznímu řízení) nebo Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium (dotazy k doktorskému studiu).

Univerzitní a fakultní pokyny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info