Pokyny pro studium

Hlavní univerzitní a fakultní předpisy

Studium v studijních programech a předmětech garantovaných centrem RECETOX se řídí obecnými a závaznými pravidly pro studium na Masarykově univerzitě a na Přírodovědecké fakultě. Studenti RECETOX jsou povinni tyto předpisy znát a řídit se jimi během svého studia.

Další informace důležité pro studium

Při konkrétních dotazech, na něž nenaleznete odpověď ve výše uvedených předpisech, kontaktujte studijní poradce na RECETOXu, Studijní oddělení PřF MU (dotazy k bakalářskému a magisterskému studiu a k rigoróznímu řízení) nebo Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium (dotazy k doktorskému studiu).

Univerzitní a fakultní pokyny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info