Semináře

V roce 2019/2020 probíhají na RECETOX dva základní semináře.

Rozvhr seminářů naleznete v tabulkách níže. Změna programu je možná - sledujte program pravidelně během semestru.

Seminář pro bakalářské a magisterské studenty (jaro 2020)

Archiv programu seminářů podzim 2019 zde

Kódy: E2000, E2200, C0014, Bi0040

Čas: každou středu, 13:00, není-li uvedeno jinak

Místo: učebna RCX1, místnost 252, pavilon A29 

Literatura a odkazy pro Bc a NMgr studenty

Termín 
1. ročník Bc ŽP&Z
(jako seminář E2000)
pozn. pro 1. ročník NMgr ŽP&Z (E2200), 2. ročník NMgr EKOTOX (Bi0040), 2. ročník NMgr CHŽP (C0014)
19.02.2020 GEO6 - stav současného životního prostředí (dr. Šebková, host dr. Pokorný) - prezentace  
26.02.2020 Environmentální politiky a strategie včetně ochrany veřejného zdraví - mezinárodní organizace (dr. Šebková, host dr. Pokorný) - prezentace navštěvují pravidelně seminář dle programu, prezenční listina a aktivita na seminářích jako podklad pro zápočet
04.03.2020 Environmentální politiky a strategie  - EU  a státní (dr. Šebková) - prezentace
11.03.2020

zrušen

18.03.2020

Nástroje pro ochranu ŽP - výčet různých nástrojů, jejich typologie, možnosti a limity nástrojů, preventivní role (dr. Bittner) -prezentace a záznam přednášky

25.03.2020

Environmentální legislativa EU a ČR (hosté dr. Židek) - prezentace

01.04.2020

Nakládání s chemickými látkami - regulace a legislativa na globální a evropské úrovni (dr. Šebková) - prezentace

08.04.2020

Science to policy interface: činnost Národního centra pro toxické látky (dr. Šebková a hosté) - záznam přednášky a prezentace

15.04.2020

Využití Geografického Informačního Systému pro prezentaci dat o životním prostředí, informační systémy prezentující data o životním prostředí (dr. Hůlek - prezentace, dr. Sáňka - prezentace) - záznam přednášky

22.04.2020

Nástroje sledování kvality životního prostředí - monitoring složek ŽP, mezinárodní, evropské a národní sítě a iniciativy (doc. Hofman a hosté: dr. Kodeš, ČHMÚ - voda - prezentace, dr. Brzezina, ČHMÚ - ovzduší - prezentace, dr. Poláková, ÚKZÚZ - půda - prezentace)

29.04.2020

Integrovaný záchranný systém, havárie, rizikový management (host dr. Častulík) - prezentace

06.05.2020

Zdravotní data jako nástroj pro strategie a rozhodování (dr. Pavlík) - záznam

13.05.2020

Využití výsledků výzkumu pro praxi, pro efektivní řízení a rozhodování v ŽP, pro tvorbu environmentálních strategií, politik a legislativy; sdílení výsledků v mediích (prof. Bláha - prezentace, dr. Bittner - prezentace, doc. Hofman - prezentace) - záznam

3.6.2020 od 13 hod účast dobrovolná

minikonference diplomových prací - obhajoby nanečisto - 2. ročník NMgr EKOTOX i CHŽP, program zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18mVbQmp-uKHzY7I9L-7GCrxxwYHdJBc0Fxuoa0yBe4s/edit?usp=sharing

 

RECETOX Seminar Series

Seminář určený zejména pro PhD studenty, postdoky a výzkumné pracovníky.

Seminář je otevřen všem zájemcům z Centra RECETOX i dalším zájemcům.

Archiv programu RECETOX Seminar Series ZDE

Čas: každé úterý, 9:00, není-li uvedeno jinak
Místo: učebna RCX1, místnost 252, pavilon A29 

Date
Topic and speaker
18.02.2020 Green Deal seminar
(RECETOX Ph.D. students)
25.02.2020 Luděk Bláha (RECETOX): Carcinogens in working environments - research of hospital staff exposed to anticancer drugs
03.03.2020 Peter Štacko (RECETOX): Near-Infrared Light: Beyond Photodynamic Therapy
10.03.2020 Eva Budinská (RECETOX) 
Detection of biomarkers from omics experiments

Stanislav Smatana (RECETOX)
: Bioinformatics point of view on microbiome identification​
17.03.2020 ZRUŠENO
25.03.2020 (10:00)  Vojtěch Thon (RECETOX): Immune response and COVID-19. (Online lecture)
31.03.2020 Martin Marek (LL, RECETOX): Molecular basis for evolution of the Renilla-type bioluminescence. (Online lecture)
07.04.2020 Barbara Kubíčková (RECETOX), Marcel Schneider (RECETOX), Regiane Sanches Natumi (EAWAG):
Natural Toxins in the Freshwater Environment – Occurrence, Fate and Health Implications. (Online lecture)
14.04.2020 (16:00) Leonardo Trasande (NYU): Endocrine disrupting chemicals: a costly public health threat with opportunities for policy prevention. (Online lecture)
21.04.2020 Rút Bízková (Ministry of the Environment):
"Resilience – imperativ konceptu SMART Česko"
28.04.2020 Jakub Hofman (RECETOX): Sustainable plant protection transition: A global health approach
05.05.2020 (11:00) Hynek Pikhart (RECETOX and UCL): Work environment and health
12.05.2020

Rozárka Jílková (RECETOX):
Chlorinated paraffins and their bioaccessible fraction in dust samples from various public and private microenvironments

19.05.2020 Iva Sovadinova (RECETOX):

Cell-cell communication in testicular toxicity