Semináře

V roce 2019/2020 probíhají na RECETOX dva základní semináře.

Rozvhr seminářů naleznete v tabulkách níže. Změna programu je možná - sledujte program pravidelně během semestru.

Seminář pro bakalářské a magisterské studenty (jaro 2020)

Archiv programu seminářů podzim 2019 zde

Kódy: E2000, E2200, C0014, Bi0040

Čas: každou středu, 13:00, není-li uvedeno jinak

Místo: učebna RCX1, místnost 252, pavilon A29 

Literatura a odkazy pro Bc a NMgr studenty

Termín 
1. ročník Bc ŽP&Z
(jako seminář E2000)
pozn. pro 1. ročník NMgr ŽP&Z (E2200), 2. ročník NMgr EKOTOX (Bi0040), 2. ročník NMgr CHŽP (C0014)
19.02.2020 GEO6 - stav současného životního prostředí (dr. Šebková, host dr. Pokorný) - prezentace  
26.02.2020 Environmentální politiky a strategie včetně ochrany veřejného zdraví - mezinárodní organizace (dr. Šebková, host dr. Pokorný) - prezentace navštěvují pravidelně seminář dle programu, prezenční listina a aktivita na seminářích jako podklad pro zápočet
04.03.2020 Environmentální politiky a strategie  - EU  a státní (dr. Šebková) - prezentace
11.03.2020

zrušen

18.03.2020

Nástroje pro ochranu ŽP - výčet různých nástrojů, jejich typologie, možnosti a limity nástrojů, preventivní role (dr. Bittner) - záznam přednášky

25.03.2020

Environmentální legislativa EU a ČR (hosté dr. Židek) - online (25/3 od 13 hod) prezentace

01.04.2020

Nakládání s chemickými látkami - regulace a legislativa na globální a evropské úrovni (dr. Šebková)

08.04.2020

Science to policy interface: činnost Národního centra pro toxické látky (dr. Šebková a hosté)

15.04.2020

Využití Geografického Informačního Systému pro prezentaci dat o životním prostředí, informační systémy prezentující data o životním prostředí (dr. Hůlek, doc. Čupr, dr. Šebková a hosté)

22.04.2020

Nástroje sledování kvality životního prostředí - monitoring složek ŽP, mezinárodní, evropské a národní sítě a iniciativy (doc. Hofman a hosté)

29.04.2020

Environmentální informace a management, integrovaný registr znečištění, integrovaný systém pro sledování, řízení a snižování rizik (dr. Šebková a hosté)

Zdravotní data jako nástroj pro strategie a rozhodování (dr. Piler, dr. Andrýsková, prof. Klánová a hosté)

06.05.2020 Integrovaný záchranný systém, havárie, rizikový management (host dr. Častulík)
13.05.2020 Využití výsledků pro praxi, pro efektivní řízení a rozhodování a pro tvorbu environmentálních strategií, politik a legislativy, sdílení výsledků v mediích (doc. Hofman, prof. Bláha a hosté)
termín bude upřesněn účast dobrovolná

prezentace diplomových prací 1. ročník NMgr ŽP&Z představí stav řešení - 10 min

termín bude upřesněn účast dobrovolná

minikonference diplomových prací - obhajoby nanečisto - 2. ročník NMgr EKOTOX i CHŽP

 

RECETOX Seminar Series

Seminář určený zejména pro PhD studenty, postdoky a výzkumné pracovníky.

Seminář je otevřen všem zájemcům z Centra RECETOX i dalším zájemcům.

Archiv programu RECETOX Seminar Series ZDE

Čas: každé úterý, 9:00, není-li uvedeno jinak
Místo: učebna RCX1, místnost 252, pavilon A29 

Date
Topic and speaker
18.02.2020 Green Deal seminar
(RECETOX Ph.D. students)
25.02.2020 Luděk Bláha (RECETOX): Carcinogens in working environments - research of hospital staff exposed to anticancer drugs
03.03.2020 Peter Štacko (RECETOX): Near-Infrared Light: Beyond Photodynamic Therapy
10.03.2020 Eva Budinská (RECETOX) 
Detection of biomarkers from omics experiments

Stanislav Smatana (RECETOX)
: Bioinformatics point of view on microbiome identification​
17.03.2020 ZRUŠENO
25.03.2020 (10:00)  Vojtěch Thon (RECETOX): Immune response and COVID-19. (Online lecture)
31.03.2020 Martin Marek (LL, RECETOX): Molecular basis for evolution of the Renilla-type bioluminescence. (Online lecture)
07.04.2020  
14.04.2020 Zoran Kokan (RECETOX): TBA
21.04.2020 Hynek Pikhart (UCL): TBA
28.04.2020 Ondra Adamovský (RECETOX): TBA
05.05.2020 Iva Sovadinova (RECETOX):
Gap junctional intercellular communication as a target for endocrine disrupting chemicals in testicular cells
12.05.2020 Rozárka Jílková (RECETOX): TBA