Aktuálně realizované práce

Životní prostředí a zdraví


Diplomové práce

    Rok zahájení Student Školitel Název Název AJ  
2022 Ireinová Anna Mgr. Klára Šmídová, Ph.D. Multigenerační testy v půdní ekotoxikologii    
2022 Kalousková Petra Mgr. Jakub Urík, Ph.D., Pasivní vzorkování aromatických aminů v povrchových a odpadních vodách    
2022 Benešová Alexandra RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. Využití pokročilých oxidačních procesů pro dočišťování (recyklované) vody    
2022 Hronová Martina prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Srovnání výskytu pesticidů v půdě, žížalách a plodinách na konvenčních a organických farmách    
2022 Lörinczová Katarína Mgr. Klára Komprdová, Ph.D. Predikce potenciálu polutantů narušovat hormonální regulaci    
2022 Slivová Markéta Mgr. Jiří Novák, Ph.D. Hodnocení toxického potenciálu komplexních směsí polutantů z životního prostředí na systém thyroidních hormonů    
2022 Vančová Markéta Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Evaluating children’s exposure to chemicals through household dust    
2021 Odehnalová Jitka PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. Biomarkery stárnutí a Alzheimerovy nemoci v cerebrálních organoidech    
2021 Jungmann Dominik doc. Ing. Branislav Vrana, PhD Vývoj metody monitorování nitro- a oxyderivátů polycyklických aromatických v povrchových vodách pomocí pasivního vzorkování    
2021 Kubínová Ivana doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D In vitro metody pro hodnocení účinků negenotoxických karcinogenů    
2020 Bočková Kateřina RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. Metody odstraňování chemického znečištění z odpadních vod recyklovaných pro závlahu    
2020 Novotný Michal doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Charakterizace faktorů ovlivňujících pasivní vzorkování polárních organických látek ve vodním prostředí pomocí adsorpčních disků    

Životní prostředí a zdraví


Bakalářské práce

Rok zahájení Student Školitel Název Název AJ      
2022 Bucek Ondřej PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D., Cerebrální organoidy jako model stárnutí a Alzheimerovy nemoci        
2022 Červáková Nikola Mgr. Gabriela Kšiňanová, Ph.D. Mezigenerační přenost adverzních dětských zkušeností v longitudinální kohortové studii ELSPAC        
2022 Martererová Adéla Ing. Marie Smutná, Ph.D. Dráhy škodlivých účinků v raném vývoji ryb        
2022 Navrátilová Nikola doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Metodiky nového přístupu (NAMs) pro predikci střevního příjmu látek z vnitřního prachu        
2022 Šelleová Natálie Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A Bariéry sektorové spolupráce při ochraně zdraví a životního prostředí a možnosti jejich odstraněn        
2022 Vrzalová Aneta Mgr. Katarína Řiháčková, Ph.D. Hodnocení vztahu poškození DNA, krevního obrazu a diferenciálu v krvi hasičů        
2022 Žilková Tereza Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D., Nové trendy v laboratorní výuce environmentálních věd v České republice        
2022 Kuncová Monika RNDr. Petra Růžičková, Ph.D., Nové trendy v laboratorní výuce environmentálních věd ve světě        
2021 Nováček Tomáš prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D Vývoj přístupu pro Citizen Science pro zkoumání urbánního stresu a podporu zdraví městských komunit        

Matematická biologie a biomedicína, specializace Epidemiologie a modelování

 

Diplomové práce

2021 Borošová Tereza Mgr. Lenka Radová, Ph.D. Klinický význam mutací genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií    
2021 Kováčová Lenka RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Možnosti zohlednění charakteristik hospitalizačních případů s ohledem na modelování nákladů    
2021 Mlčochová Hana RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. Modelování vlivu podmínek prostředí na biologická společenstva s využitím metod strojového učení.    
2021 Vernerová Karolína RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Model šíření lidského papilomaviru pro hodnocení zdravotních politik v české populaci    
2020 Skalník Vít doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. Migrační koridory vlka obecného v České republice    

Matematická biologie a biomedicína, specializace Biomedicínská bioinformatika


Diplomové práce

Rok zahájení Student Školitel Název Název AJ  
2020 Dianová Tereza Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Identifikace bakterií asociovaných s hladinou imunitních buněk z periferní krve    
2020 Bulantová Lucie Mgr. Soňa Smetanová, Ph.D. Statistická analýza vývoje střevního mikrobiomu v prvním roce života    

Matematická biologie
specializace Biomedicínská bioinformatika

Bakalářské práce

2022 Bříza Jan RNDr. Tomáš Raček, Ph.D. Srovnání machine-learningových přístupů pro výpočet parciálních atomových nábojů        
2022 Haladová Nina Dr. Stuart James Edmisti Baird, Paralelní analýza multilokusových klin        
2022 Konečná Zuzana RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D Otevřená data v biomedicíně        
2022 Koštialová Lucia Maria Persico, PhD, Hodnocení dostupných pipeline pro funkční anotaci mikroorganismů s předpokládanými probiotickými vlastnostmi.        
2022 Kubasová Petra Ing. Vojtěch Bartoň Transkriptomická analýza bakterie Bacillus cereus        
2022 Punčochářová Anna Mgr. Barbora Zwinsová, Identifikace významných genových modulů a genových sad u nádorových mikrobiomových podtypů kolorektálního karcinomu        
2021 Bočková Tami prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců        
2021 Koždoň Michal Mgr. Ondřej Mikula, Ph.D. Statistické vymezení druhových hranic na příkladu afrického hlodavce rodu <I>Arvicanthis</I>        
2021 Lipovská Markéta Mgr. Lenka Kosečková Micenková, Ph.D. Srovnání výskytu cyklomodulinů a mikrobiálního složení ze stolice zdravých jedinců a pacientů s kolorektálním karcinomem        

Matematická biologie a biomedicína,
specializace Epidemiologie a modelování

Bakalářské práce

2022 Dujíčková Natália RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. Vliv pandemie covid-19 na využití zdravotních služeb v zdravotnických zařízeních ČR.        
2022 Holubová Adéla RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. Hodnocení dopadu specifické alergenové imunoterapie na spotřebu symptomatické protialergické léčby        
2022 Poláčková Terezie doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA Asociace mikrobiologického nálezu s klinickým obrazem v čase hospitalizace u pacientů s inhalačním traumatem        
2022 Večeřová Aneta RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D Vyhodnocení epidemiologie pacientů s depresí ve vazbě na období pandemie COVID19        
2022 Blažková Kateřina Mgr. Gabriela Kšiňanová, Ph.D Identifikace a analýza negativních událostí v dětství v pediatrických záznamech dětských participantů studie ELSPAC        

 

Environmental health sciences

Disertační práce

Rok zahájení Student Školitel Název Název AJ  
2022 Contini Thomas prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Deciphering the human prenatal chemical exposome using high-resolution mass spectrometry    
2022 Petr Gregor doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Hodnocení expozice chemickým látkám a jejich vliv na lidské zdraví    
2022 Jan Mičan Mgr. David Bednář, Ph.D. Molecular Modeling and Bioinformatics in the Study of Neurological Disorders    
2022 Natálie Mlčůchová doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA Microbiome and pharmacotherapy in patients with gastrointestinal disorders    
2022 Aneta Vašková Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. Biochemical and structural studies of Apolipoprotein E in health and disease    
2022 Hana Seličová Elliott James Price, PhD Full-scan mass spectrometry and automation for detection of chemical biomarkers of disease    
2022 Tadeáš Dvořák prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. How we experience places: neurophysiological correlates of interacting with urban micro-environments    
2022 Pavel Kohout Stanislav Mazurenko, PhD Strojové učení pro počítačový design proteinů    
2022 Özge Edebali Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Characterizing the link between indoor air, dust, and textile contamination    
2021 Quispe Consuelo Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. Environmental Epidemiology    
2021 Faraneh Haddadi Stanislav Mazurenko Machine Learning for Computer-Guided Protein Design    
2021 Zukalová Kateřina doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA Molekulární markery pro stratifikaci rizika časných a pozdních komplikací u pacientů s inhalačním traumatem    
2021 Kouba Petr Stanislav Mazurenko Machine Learning for Analysis of Molecular Dynamics Simulations    
2021 Ryšavá Tereza doc. Mgr. Klára Hilscherová, PhD. Endocrine disrupting potential of relevant exposure mixtures and prioritized pollutants    
2021 Horáčková Jana Mgr. David Bednář, PhD. Molekulové modelování v proteinovém inženýrství enzymů    
2021 Strada Rebecca Mgr. Peter Šebej, Ph.D. Red and near IR fluorescent dyes for fluorescence image guided surgery    
2021 Ng Kelsey Kwong Pui Dr. Ing. Jaroslav Slobodník Bridging chemical exposure with effect assessment    
2021 Holotová Simona prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. Urbánní stress jako fyziologický fenomén    
2021 Jbebli Akrem prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Strategies for small-volume chemical exposure analysis    
2021 Sapunova Daria prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. An impact of ambient air pollution on human diseases    
2021 Svobodová Petra Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Komplexní studie chemických látek a hodnocení expozice ve vnitřním prostředí    
2021 Polcrová Anna Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. Associations between environmental and social stressors and population health    
2021 Rudzanová Barbora prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Toxické látky, stres a zdraví    
2021 Brenner Daniela doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Metabolomic and toxicokinetic approach to improve in vitro toxicity assessment and in vitro-in vivo extrapolation    
2020 Hecht Helge prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Nové metody hmotnostní spektrometrie ve studiu lidské expozice a metabolismu    
2020 Phan Audrey doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Linking retinoid and thyroid hormone signaling disruption with adverse effects on early development    
2020 Puja Kumari doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Toxicological Characterization of Environmental Exposure Mixtures    
2020 Lucie Ráčková prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. Trajektorie akutního i chronického stresu u člověka se specifickým zaměřením na izolační experimenty (kosmický výzkum + izolované geografické oblasti)    
2020 Shahaj Orjola Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. The impact of social environment in the unequal distribution of health outcomes - a life-course epidemiology approach    
2020 Velecký Jan prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Machine learning for computer-guided protein design    
2020 Marcineková Paula Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Vliv budov na lidskou expozici chemickým látkám    
2020 Janoš Tomáš doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Výzkum potenciální expozice chemickým látkám v urbánním exposomu    
2020 Krupčíková Simona doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Výzkum emisí nových kontaminantů vodního prostředí z komunálních odpadních vod    
2020 Mikušová Petra doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Schopnost relevantních expozičních směsí a prioritních polutantů narušovat hormonální regulaci    
2020 Pálešová Nina doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Assessment of external and internal exposure to chemicals in human population    
2020 Pivrncová Eliška prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Development of the gut microbiome in early childhood    
2020 Suchánková Lenka prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Vliv vzdušné vlhkosti na optické vlastnosti aerosolových částic    
2020 Shiva Sabzevari doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. The assessment of the currently used pesticides occurance in agricultural soils and related risks    
2020 Felipe Augusto Vidal doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Endocrine disrupting potential of compounds from indoor environment    
2020 Divinová ( Zajičková ) Renata doc. Mgr Urban, Otmar, Ph.D. Aplikace pokročilých statistických metod a modelování při analýze vlivu prostředí na metabolismus a fyziologii vyšších rostlin    
2020 Ludovic Mayer prof. Gerhard Lammel, PhD. Fate of currently used pesticides in the atmospheric environment    
2019 Marina Felipe Grosso doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. 3D in vitro models in toxicology: SD cell culture system for hepatotoxicity assessment and liver disease modeling.    
2019 Ishita Virmani doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Imaging techniques for in vitro molecular and cellular toxicity    
2019 Riju Roy Chowdhury doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. 3D in vitro models in toxicology: Stem cell-based 3D liver models for biomedical and toxicological research.    
2019 Runze Liu doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Disruption of thyroid regulation associated with adverse effects of environmental pollutants    
2019 Mahleh Eghbalinejad doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Nanopesticides in the environment – understanding their fate, bioavailability, effects and risks in soil and water    
2019 Mgr. Martina Hrivňáková Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Mikrobiom u pacientů s kolorektálním karcinomem a u zdravých osob    
2019 Mgr. Martin Kizovský prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. Mikrofluidika - laboratoř na čipu v environmentálním výzkumu    
2019 Mgr. Eva Konečná doc. Ing. Vlad Popovici, PhD Studium prevalence genů pro antibiotickou rezistenci    
2019 PharmDr. Markéta Nezvedová PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. Vývoj metod hmotnostní spektrometrie pro stanovení proteinových markerů Alzheimerovy nemoci    
2019 Mgr Jan Štourač prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Vývoj bioinformatickcých nástrojů a databázi pro proteinové inženýrství    
2019 Mgr. Libor Šulc doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Expozice chemickým látkám a jejich zdravotní rizika v lidské populaci    
2019 Mgr. Michal Vašina prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. Využití mikrofluidiky v proteinovém a metabolickém inženýrství    
2018 Mgr. Pavla Fialová doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Multimediální pasivní vzorkování organických látek v složkách životního prostředí    
2018 Mgr. Erik Mravec Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Studium vlivu faktorů interní a externí expozice na lidský mikrobiom    
2018 Mgr. Eliška Stuchlíková PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. Metabolické a proteinové biomarkery související s působením střevní mikroflóry    
2017 Barbara Kubíčková, M.Sc doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Health risks of natural toxins in surface waters    
2017 Mgr. Ondřej Vávra prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Studium vztahů mezi přístupovými cestami a aktivitou enzymů metodami molekulového modelování    
           
           
           
           
           

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info