Důležité termíny

Harmonogram Přírodovědecké fakulty podzim 2021

 

Podzim 2021 - Nejdůležitější termíny

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat bakalářských a diplomových prací a přihlašování studentů

září - říjen

více informací

Přihlášky k rigoróznímu řízení

1.9. - 30.9.2021

více informací

Zveřejnění aktuálních okruhů témat pro SZZ na jarní termíny

říjen

více informací

Odevzdání BP a DP pro únorový termín SZZ

4.1.2022

 

SZZ únorový termín

15.2. - 26.2.2022 (konkrétní den a čas bude upřesněn)

 

 

Jaro 2022 - nejdůležitější termíny

Akce

Termín

Poznámka

Den otevřených dveří pro zájemce o studium

tbd

více informací

Vyhlášení nových témat disertačních prací

únor 2022

více informací

Přihlášky a přijímací zkoušky do bakalářského studia

1.11.2021 - 28.2.2022 - podání přihlášky

28.2.2022 - žádost o prominutí přijímací zkoušky

............. - přijímací zkoušky (TSP)

více informací (jak se přihlásit, přijímací řízení, materiály pro uchazeče, zápis, FAQ ...)

Přihlášky a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

1.1.2022 - 30.4.2022 - podání přihlášky

.............. - přijímací zkoušky Matematická biologie a biomedicína

............ - přijímací zkoušky ŽP a zdraví

více informací (jak se přihlásit, přijímací řízení, materiály pro uchazeče, zápis ...)

Přihlášky a přijímací zkoušky do doktorského studia

1.2.2022 - 30.4.2022 - podání přihlášky

bude upřesněno - přijímací zkoušky

více informací

Odevzdání BP a DP

31.5.2022

 

Obhajoby BP a SZZ Bc

ŽPZ

MBB

BIMAT

Komise ŽPZ:

Komise MBB:

Komise BIMAT:

Obhajoby DP a SZZ NMgr

ŽPZ:

MBB

Komise ŽPZ:
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.,Mgr. Peter Šebej, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Lisa Emily Melymuk, Ph.D., doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D., Mgr. Jan Kuta, Ph.D.

Komise MBB:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info