Důležité termíny

Harmonogram Přírodovědecké fakulty podzim 2022

 

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat bakalářských a diplomových prací a přihlašování studentů

září - říjen

více informací

Přihlášky k rigoróznímu řízení

1.9. - 30.9.2022

více informací

Odevzdání BP a DP pro únorový termín SZZ

do 3.1.2023

 

SZZ únorový termín

9.2.2023 RECETOX

 

 

Jaro 2023 - nejdůležitější termíny

Akce

Termín

Poznámka

Den otevřených dveří pro zájemce o studium

21.-a.24.1.2023

více informací

Přihlášky a přijímací zkoušky do bakalářského studia

1.11.2022 - 28.2.2023 - podání přihlášky

do 28.2.2023 - žádost o prominutí přijímací zkoušky

leden-duben 2023 - přijímací zkoušky (TSP)

více informací (jak se přihlásit, přijímací řízení, materiály pro uchazeče, zápis, FAQ ...)

Přihlášky a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

1.1.2023 - 30.4.2023 - podání přihlášky

xx.6.2023 - přijímací zkoušky Matematická biologie a biomedicína

xx.6.2023 - přijímací zkoušky ŽP a zdraví

více informací (jak se přihlásit, přijímací řízení, materiály pro uchazeče, zápis ...)

Přihlášky do doktorského studia

1.1.2023 - 30.4.2023

více informací

Odevzdání BP a DP RECETOX

15.5.2023

 

Obhajoby BP a SZZ Bc- 1.-30.6.2023

ŽPZ - obhajoby BP - xx.6.2023

- SZZ - xx.6.2023 (písemné i ústní)

MBB - obhajoby BP - xx.6. + xx.6.2023

- SZZ - xx.6.2023

Komise ŽPZ:prof. RNDr. Jana Klánová, PhD., prof. RNDr. Luděk Bláha, PhD., prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.,Mgr. Peter Šebej, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Lisa Emily Melymuk, Ph.D., doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D., Mgr. Jan Kuta, Ph.D., prof. MUDr. Julie Dobrovolná, PhD.,prof. Ing. B. Maršálek, CSc., MDr. Martin Bobák, MsC. PhD., Mgr. Hynek Pikhart, M.Sc. PhD.,Mgr. Eva Budinská, PhD.,

Komise MBB:TBA

Obhajoby DP a SZZ NMgr - 1.-30.6.2023

ŽPZ - obhajoby DP - xx.6.2023

- SZZ - xx.6.2023

MBB - obhajoby DP - xx.6.2023

- SZZ xx.6.2023

Komise ŽPZ:prof. RNDr. Jana Klánová, PhD., prof. RNDr. Luděk Bláha, PhD., prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.,Mgr. Peter Šebej, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Lisa Emily Melymuk, Ph.D., doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D., Mgr. Jan Kuta, Ph.D., prof. MUDr. Julie Dobrovolná, PhD.,prof. Ing. B. Maršálek, CSc., MDr. Martin Bobák, MsC. PhD., Mgr. Hynek Pikhart, M.Sc. PhD.,Mgr. Eva Budinská, PhD.,


Komise MBB:TBA

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info