Důležité termíny

Jaro 2020

Harmonogram Přírodovědecké fakulty

Nové termíny SZZ a odevzdání: https://www.sci.muni.cz/clanky/informace-o-odevzdavani-zaverecnych-praci-a-statnich-zaverecnych-zkouskach-v-js-2020

V jarním semestru 2020 jsou dva řádné termíny odevzdání bakalářských/diplomových prací:

  1. pondělí 15. června 2020 - SZZ se pak uskuteční v termínu 29. 6. 2020 - 17. 7. 2020.
  2. pondělí 17. srpna 2020 - SZZ se pak uskuteční v termínu 7. 9. 2020 - 25. 9. 2020.

Do uvedeného termínu musí student:

 

Nejdůležitější termíny:

Akce

Termín

Poznámka

Den otevřených dveří pro zájemce o studium

25. a 28.1.2020

více informací

Vyhlášení nových témat disertačních prací

únor 2020

více informací

Přihlášky a přijímací zkoušky do bakalářského studia

1.11.2019 - 29.2.2020 - podání přihlášky

29.2.2020 - žádost o prominutí přijímací zkoušky

20.6. a 21.6.2020 - přijímací zkoušky (TSP)

více informací (jak se přihlásit, přijímací řízení, materiály pro uchazeče, zápis, FAQ ...)

Přihlášky a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

1.1.2020 - 30.4.2020 - podání přihlášky

11.6.2020 - přijímací zkoušky Matematická biologie

17.6.2020 - přijímací zkoušky ŽP a zdraví

více informací (jak se přihlásit, přijímací řízení, materiály pro uchazeče, zápis ...)

Přihlášky a přijímací zkoušky do doktorského studia

1.2.2020 - 30.4.2020 - podání přihlášky

bude upřesněno - přijímací zkoušky

více informací

Odevzdání BP a DP

viz výše

 

Obhajoby BP a SZZ Bc

Ekotox obhajoby - viz výše

Ekotox SZZ - (společně s celou Speciální biologií – termín stanoví ústav experimentální biologie)

Komise Ekotox: Bláha, Hofman, Hilscherová, Maršálek, Čupr, Šimek, Klánová

Obhajoby DP a SZZ NMgr

CHŽP obhajoby - viz výše

CHŽP SZZ - viz výše

Ekotox obhajoby - viz výše

Ekotox SZZ - viz výše

Komise CHŽP: Šimek, Holoubek, Vrana, Čupr, Hofman, Bláha, Klánová

 

Komise Ekotox: Bláha, Hofman, Hilscherová, Maršálek, Čupr, Šimek, Klánová

     

Podzim 2020

Harmonogram Přírodovědecké fakulty

Nejdůležitější termíny:

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat bakalářských a diplomových prací a přihlašování studentů

září - říjen

více informací

Přihlášky k rigoróznímu řízení

1.9. - 30.9.2020

více informací

Zveřejnění aktuálních okruhů témat pro SZZ na jarní termíny

říjen

více informací

Odevzdání BP a DP pro únorový termín SZZ

6.1.2021

 

SZZ únorový termín

3.2. - 14.2.2021 (konkrétní den a čas bude upřesněn)

CHŽP i Ekotox obhajoby i SZZ - bude upřesněno, seminární místnost, A29, 4.patro

Komise CHŽP: Šimek, Holoubek, Vrana, Čupr, Hofman, Bláha, Klánová

Komise Ekotox: Bláha, Hofman, Hilscherová, Maršálek, Čupr, Šimek, Klánová