RECETOX v roce 2023

Rok 2023 je za námi. Přinesl nám celou řadu ocenění a významných událostí. Zahájili jsme oslavy 40. výročí založení centra RECETOX, už čtrnáct let podporujeme země střední a východní Evropy a Afriky prostřednictvím Regionálního centra Stockholmské úmluvy o POPs a stali jsme se čtvrtým spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice. V článku uvádíme přehled nejdůležitějších ocenění a dosažených výsledků

5. 1. 2024

Bez popisku

Ocenění našich výzkumníků

 • Profesor Ivan Holoubek se stal emeritním profesorem MUNI za jeho dlouhodobý přínos vědě a výzkumu.
Bez popisku
 • Profesorka Jana Klánová získala čestný doktorát na Örebro University ve Švédsku.
Bez popisku
 • Profesor Jiří Damborský, vedoucí Loschmidtových laboratoří, obdržel od Učené společnosti České republiky, medaili za zásluhy o rozvoj vědy.
Bez popisku
 • Dr. Tomáš Slanina, absolvent z fotoorganické skupiny
  prof. Petra Klána obdržel Cenu Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru chemie.
Bez popisku
 • Dr. Lisa Emily Melymuk, vedoucí pracoviště Chemické polutanty a expoziční cesty člověka, obdržela ocenění MUNI Scientist 2023, za její článek zveřejněný v International Journal of Hygiene and Environmental Health.
Bez popisku
 • Dr. Martin Toul, absolvent z Loschmidtových laboratoří dostal nejvyšší ocenění pro české vědce – Českou hlavu, cenu Doctorandus, dále Cenu MŠMT, Cenu rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů a Cenu prorektorky pro výzkum a doktorské studium za excelentní výsledky v doktorském studiu na Masarykově univerzitě. Martinův školitel byl prof. Zbyněk Prokop a konzultant prof. Jiří Damborský.
Bez popisku
 • Dr. Barbara Kubíčková, absolventka Environmentální toxikologie pod vedením doc. Kláry Hilscherové získala Cenu rektora za vynikající disertační práci.
Bez popisku
 • Daniel Pluskal a Martin Marek obdrželi 2. místo ve finále Transfera Technology Day 2023 za Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem.
Bez popisku

Ocenění Ph.D. studentů

 • Thomas Contini (školitel Dr. Elliot Price)
 • Pavel Kohout (školitel Dr. Stas Mazurenko)
 • Jan Mičan (školitel doc. David Bednář)
 • Linda Kašiarová z Loschmidtových laboratoří
 • Alan Strunga z Loschmidtových laboratoří
Bez popisku

PhD talenti 2024

 • Eliška Řehůřková (školitelka Dr. Iva Sovadinová)
 • Daniel Pluskal (školitel Dr. Martin Marek)
 • Hana Faldynová (školitel prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.)
 • Nina Pálešová vyhrála vědecko-popularizační soutěž Science Slam 14.
Bez popisku

Ceny za nejlepší postery obdrželi:

 • Hrežová Eliška: Prenatální příjem vitaminu B12 matkou a kognitivní vývoj dítěte
 • Pálešová Nina: Planoucí játra? Expozice PFAS a PAU ve vztahu ke kardiometabolickému zdraví (CELSPAC-FIREexpo STUDY)
 • Pivrncová Eliška: Vliv intrapartální antibiotické profylaxe na střevní a orální bakteriom novorozence
 • Edebali Özge: Charakterizace souvislosti mezi prachem ve vnitřním ovzduší a kontaminací textilu
 • Mlčůchová Natálie: Mikrobiom a farmakoterapie u pacientů s gastrointestinálními poruchami
 • Dvořák Tadeáš: Městské prostředí, stres a jeho biomarkery
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info